Bron: Die Kerkblad, 1989. 3 bladsye.

Islam en die Christelike Geloof 'n Vergelyking van Geloofsbeginsels

Islam🔗

1. God (‘Allah’ in Islam)🔗

Christene🔗

’n Drie-enige wese: Vader, Seun en Heilige Gees.

Islam🔗

’n Unitariese wese: Allah alleen.

2. Heilige Skrifte🔗

Christene🔗

Die Bybel bestaande uit die Ou en Nuwe Testament; boeke geskryf onder inspirasie van die Heilige Gees deur onderskeidelik die profete van God en die apostels van Christus. Die 66 boeke waaruit die Bybel bestaan, is die Woord van God.

Islam🔗

Die Koran, ’n boek geopenbaar deur God wat in alle opsigte die skrywer is. Gesien as die laaste en belang­rikste van vier belangrike geskrifte, nl. die Taurat (Wet) gegee aan Moses, Zabur (Psalms) aan Dawid, Injil (Evangelie) aan Jesus, en die Quar’an (Resitasie) aan Mohammed.

3. Sonde🔗

Christene🔗

’n Toestand van ongehoorsaamheid en vyandskap teen­oor God wat die sondaar van God skei en dit onmoontlik maak vir die mens om homself met God te versoen. Die neiging om sondig te wees in die hart lei tot werklike sonde en is teen die wil van God.

Islam🔗

Alle mense is neutraal in hulle siele en kan goed of sleg doen soos hulle verkies. Die mens is nie geskei van Allah nie, wat kan vergewe soos hy wil. Kinders word sonder sonde gebore, en leer sonde ken deur dit in hulle om­gewing waar te neem.

4. Profeetskap🔗

Christene🔗

’n Aantal manne deur God geroep voor die tyd van Jesus Christus om die volk van Israel te lei tot die beke­ring van God en om die koms van die Messias aan te kondig.

seun en koran🔗

Islam🔗

Daar is op ’n sekere tydstip in die geskiedenis ’n profeet na elke nasie toe gestuur. Al die profete is Allah se hoog­ste dienaars op aarde en gelyk aan mekaar, behalwe dat Mohammed die grootste en die seël van almal was.

5. Verlossing🔗

Christene🔗

Alleen deur geloof in Jesus Christus, die Seun van God wat Hy na die wêreld gestuur het as Verlosser. Deur sy kruisiging het Hy die mens vrygekoop en sal Hy terugkeer om hulle te verheerlik wat in Hom glo. Dit is slegs Christus wat die gaping en skeiding veroorsaak deur die sonde, kan oorbrug.

Islam🔗

’n Pad van inagneming van plig. Die Moslem sal aan­vaar word as hy getrou bly aan Islam, sy basiese stand­punte glo, die hoofpraktyke en pligte van godsdiens in ag neem, en homself weerhou van die belangrikste sondes.

6. Jesus Christus🔗

Christene🔗

Die ewige Seun van God, ons Messias. Hy het gesterf vir ons sondes en uit die dood opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en sal op die laaste dag weer kom. Hy sal op die troon van God sit en die nasies oordeel.

Islam🔗

Een van die profete en ’n gewone mens. Sy wonders en maagdelike geboorte word erken, maar sy goddelikheid en kruisiging word hewig ontken. Hy het nie gesterf nie, maar is lewend na die hemel opgeneem. Hy sal 40 jaar voor die laaste dag terugkeer as ’n boodskapper van Islam.

7. Die Karakter van God🔗

Christene🔗

Geheel en al heilig, en verafsku die bose. Hy tree op volgens sy eie inherente regverdigheid en betroubaar­heid. Hy vergewe sonde nie maklik nie, en tog, in sy ewige liefde, het Hy sy Seun as bevryding vir die mens gegee en Hy gee vergifnis van sonde as genadegawe aan elkeen wat glo.

Islam🔗

God is die gewer van goed en kwaad. Hy het baie heilige eienskappe, maar dit is nie aanduidend van sy innerlike karakter nie. Hy kan doen net wat hy wil en daar is geen maatstaf waaraan sy optrede gemeet kan word nie. Hy sal sonde maklik vergewe maar vereis eers goeie dade en 'n getroue navolging van ware godsdiens.

8. Die Kennis van God🔗

Christene🔗

Kan persoonlik geken word deur die inwonende Heilige Gees. Hy is gewillig om die Vader te word van hulle wat glo en Hy sien hulle as sy eie geliefde kinders. Hy berei hulle voor as erfgename van sy Koninkryk.

Islam🔗

Hy kan nie persoonlik geken word nie en is ver verhewe bo sy skepping. Die mens se hoogste status voor hom is om sy dienaar te wees en hy sal beloon word vir sy goeie dade.

Islam gebed

9. Hemel en Hel🔗

Christene🔗

Die hemel is ’n geestelike koninkryk waar God van aan­gesig tot aangesig geken sal word. Alle ware gelowiges sal soos die engele word en sal verheerlik word met nuwe geestelike liggame wat die heerlikheid van God weerspieël. Die hel is egter ’n plek van lyding, duister­nis en skeiding van God waar die res van die mensheid sy toorn sal verduur.

Islam🔗

Die hemel is ’n materiële plek van gerief en genot waar gelowiges pragtige vroulike metgeselle sal hê, jong kinders wat hulle sal bedien, tuine waaronder riviere vloei, en nie-bedwelmende wyn, terwyl gerus word op gemaklike banke. Islam glo dat daar steeds manne en vroue as sulks in die hemel sal wees. Die hel is ’n plek van materiële ellende waar inwoners gepynig sal word met vreeslike strawwe.

10. Gebed🔗

Christene🔗

’n Genadige middel van persoonlike kommunikasie tussen God en mens. Geen eksterne formaliteite word vereis nie. Alle gelowiges kan deur die gebed gemeen­skap hê met God en Hom vrylik aanbid.

Islam🔗

’n Vasgestelde ritueel met voorgeskrewe fisiese bewe­gings vyf maal per dag teen vasgestelde tye. Gebede mag slegs in Arabies gedoen word, of die aanbidder dit verstaan of nie. Alle gebede moet in ’n voorgeskrewe vorm wees. Slegs in ander tye word die gelowige toege­laat om in sy eie taal te bid volgens sy eie behoeftes.

11. Etiek🔗

Christene🔗

Gelowiges moet konformeer tot God se volmaak heilige karakter. Daarom moet trots, arrogansie, selfsugtig­heid, selfgeregtigheid beskou word as groot sonde. Die gelowige moet nie net sonde probeer vermy nie, maar moet innerlik konformeer tot God se eie regverdigheid.

Islam🔗

Sterk klem word geplaas op eksterne reinheid. Gelowi­ges moet groot sondes vermy, maar geen vernuwing van karakter word vereis nie.