Bron: Vox Viva. 2 bladsye.

Jesaja 41:1-13 - Jy wat Ek Gegryp het

Maar jy, Israel, my kneg … jy, wat Ek gegryp het … jy is my kneg

Jesaja 41:1-13

grypende hand🔗

Hou Hom Vas!🔗

Volgens ons teks het daar ʼn nuwe rolspeler in die lewe van die volk van die Here op die toneel verskyn. Iemand of ‘n mag wat kom om groot oorwinnings te behaal. Dit is een wat nasies voor hom platloop met elke tree wat hy gee. Die magtigste koninkryke van daardie tyd is soos stof voor hom wat uit die pad waai of ‘n dwarrelende stoppel in ‘n warrelwind. Jesaja profeteer van ‘n magtige, onstuitbare politieke mag wat alles sal oorheers.

Alles? Tog nie heeltemal nie. Die Here maak daarop aanspraak dat hierdie mag geen bedreiging vir sy volk is nie. Die Here is juis die Een wat hierdie geweldige mag wakker gemaak en aan die gang gesit het. Die onstuitbare politieke mag uit die ooste is ‘n instrument in die Here se hand. Die rede waarom hierdie nuwe wêreldmag op die toneel verskyn om die status quo omver te gooi, is Jahwe. Wêreldgebeure is nie daar om buite beheer oor die kinders van die Here te spoel nie.

Alles werk presies uit soos wat die Here dit wil hê. Wie is dus die Een wat in die pot van internasionale politiek roer? Wie is dit wat dit alles gebruik ter wille van sy klein kneg, sy volk? Dit is die Here wat ook vir Abraham van die begin af uit die ooste geroep het. Die Here het Abraham in beweging gekry en dit is Hy wat steeds alles in beweging bring met die oog op sy beloftes wat Hy van die begin af gemaak het.

Wat is die hoop van die ongelowiges in sulke tye van politieke onrustigheid en agte wat mekaar te lyf gaan? Wat sien ons in ons Skrifgedeelte? Hulle bemoedig mekaar. Hulle help mekaar. Hulle staan mekaar by om ‘n tuisgemaakte god aanmekaar te timmer. Die een sê vir die ander: “Hou vas, jong!!” Die ambagsman en die goudsmid staan mekaar by om ‘n nuwe god te maak vir die nuwe omstandighede. Die een slaan die goud mooi plat en die ander soldeer alles mooi aanmekaar vas. Die twee help mekaar om ‘n god te maak wat nie sommer sal omval nie – daarom kap hulle hom nog mooi met spykers vas. Dit kan tog erg ontmoedigend wees as jou god onderstebo val – probeer dit dus maar goed vas soldeer en met spykers laat regop bly. ‘n Mens kry die prentjie van patetiese pogings van mense om in die lig van veranderende wêreldomstandighede tog te oorleef.

Die Here se aanspraak is dat, by alles wat op die wêreldtoneel verander, Hy onveranderd vasstaan in sy trou en betroubaarheid. In Jesaja 40 het die profeet begin met sy bemoediging dat die Here nie moeg word nie. God is dieselfde – Hy word nie moeg om te wees wie Hy van die begin af was nie. Groot en magtige politieke veranderings bring ons onder die indruk van die standvastigheid van die Here – politieke wêreldmagte se bewegings hoef geen angswekkende nuus te wees nie. Die Here word nie moeg nie. Wanneer Amerika besig is om nuwe presidentskandidate aan te wys, die ANC verbete veg om leierskap in hul eie geledere, China soos ‘n ontwakende reus in die wêreld tande wys op politieke en ekonomiese terrein … dan mag ons weet hulle is almal instrumente in die hand van ons Here.

Hy Hou Joú Vas!🔗

Die gode van die heidene is wankelrig. Hulle moet deur hul ambagsmanne vasgehou word terwyl hulle met spykers vasgekap word om nie ’n verleentheid te wees wanneer hulle omval nie. By die kinders van die Here werk dit presies andersom! Israel is die kneg van die Here deur wie die Here verlossing vir hulle en die wêreld wil bring. Ons God is nie ‘n voorwerp wat met mensehande en hulp regop gehou hoef te word nie.

gode maak

Die Here is die Een wat Israel van die eindes van die aarde “gegryp” het. Hy het hulle met sý hande kom vashou. Ons hoef nie ons God staande te hou in krisissituasies nie. Hy wil juis sý vaste voorneme laat sigbaar word. Daar is net een ding wat Israel in dié omstandighede moet doen … moenie bang wees nie! Dít is die evangelie in daardie omstandighede. Teenoor die heidene wat in angs en vrees gode staande maak en vashou met hulle hande, mag Israel vreesloos rus in die hand van die Here. Hý hou húlle staande. Hy ondersteun hulle met sy reddende hand. Sy genadehand. Hý versterk húlle … so anders as die ongelowiges wat hul gode met spykers in hul plek versterk.

Hulle wat vir ons soms so onoorwinlik lyk, is voor die Here niks. Hulle sal beskaamd staan en in skande kom. Jesaja veralgemeen hier tot enigiemand wat die kinders van die Here wil teëstaan; hulle sal soos niks word en omkom.  Hulle sal sómmerso van die toneel verdwyn asof hulle nooit bestaan het nie. Hoe kan dit? Dit kan, want Ek is die Here jou God … Ek gryp jou hand vas. Ek wat vir jou sê: “Moenie bang wees nie” … Ek help jou…

Klein Wurmpie🔗

Die Here vind dit nodig om hulle by herhaling te verseker dat hulle nie bang hoef te wees nie. Hy noem hulle “wurmpie Israel”. Dit is geen verkleinerende naam wat die Here gebruik nie. Hy beledig hulle nie. Hy verwoord maar net hoe hulle na hulself kyk. Selfs al is dit dat jy heeltemal kragteloos en weerloos is en voel met alle reg, verhinder dit die Here nogtans nie om jou in sý hand vas te hou nie. Dan beteken dit nog steeds nie dat jy bang moet wees nie. Kyk Wie is die Een wat jou Redder en Verlosser is – die Heilige van Israel. Die Een wat op ‘n hemelse troon sit, met engele rondom sy troon wat die hele tyd uitroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here God” en hulle gesigte bedek. Die Een wie se kleed se soom die tempel vul. Maar Hy is tegelyk Een wat naby is. Die woord “losser” wat hier gebruik word, is ‘n familienaam vir een in jou familiekring, een naby jou wat jou in nood met sy rykdom en mag help. Die losser is een naby aan jou wat al sy rykdom tot jou diens beskikbaar moet stel om jou uit jou nood te help. Met alles wat hy is en het, moet hy jou help as jy skuld het, wanneer jy kinderloos is, wanneer jy onbeskermd is.

Die Here sal Self daarvoor sorg dat hierdie magtelose wurmpie ook self ‘n magtige aardverskuiwer raak. Jy sal berge fynmaal en uit jou pad stoot. En jy sal in die Here roem.