1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Jesus Kom Gou

Wat bedoel Christus as Hy sê: “Ek kom gou” ? (Openb. 22:7, 12, 20). Die vraag is belangrik as ons daaraan dink dat reeds meer as twee duisend jaar verloop het sedert Christus die belofte gemaak het.

Die goddelose en die spotters beskou hierdie lang tydsverloop as bewys dat Hy nooit sal kom nie (2 Pet. 3:3, 4). Omdat Hy die Seun van God is, wat nie kan lieg nie, hou ons vol om te waak en te bid tot sy koms. Ten einde ons hierin te bemoedig, sal dit goed wees om vas te stel wat die Here bedoel as Hy sê dat Hy “gou” kom.

Daar is ʼn sin waarin, soos ons gesien het, Christus gou kom omdat Hy reeds kom deur oordele, deur die prediking van die evangelie, deur die werk en teenwoordigheid van die heilige Gees en, persoonlik vir elke mens, deur sy dood. Hiermee is sy loon by Hom en vergeld Hy aan elkeen volgens sy werk (Openb. 20:12; Openb. 22:12).

Nietemin verwys Christus, wanneer Hy praat van sy koms wat “gou”, is in die besonder na sy finale, persoonlike en sigbare koms, soos dit al te duidelik uit Openbaring 22 blyk. Ook hierin hou Hy sy belofte aan ons.

Dié belofte, dat Hy gou kom, beteken in die eerste plek dat Hy nie langer sal talm of vertoef as wat nodig is om sy volk na Hom te bring nie. Wanneer alles in gereedheid is, sal Hy in al die heerlikheid van sy Vader kom om alles nuut te maak.

Die tydplan vir hierdie gebeure moet beskou word in die lig van God se raad. God het alle dinge soewerein voorverordineer — ook die tyd van die wederkoms van Christus. Hiermee saam het Hy verordineer dat alle dinge hulle bestemde einde op een en dieselfde tyd sal bereik Op daardie tydstip in die geskiedenis sal die doel van God met sy uitverkorenes bereik word wanneer hulle almal versamel is (2 Pet. 3:9). Sy doel met die goddeloses en ongelowiges is dan ook bereik. Wanneer die gelowiges almal verlos is, sal die beker van ongeregtigheid van die goddeloses en ongelowiges vol wees en sal hulle gereed wees vir die oordeel van God (Gen. 15:16; Ps. 75:8; Openb. 14:10, 15-20).

Dán sal Christus kom, nie ʼn oomblik vroeër nie, want dan is dit te vroeg, maar ook nie ʼn oomblik later nie. Ook hierin is dit sy volkome begeerte om die wil van sy hemelse Vader uit te voer.

Christus kom ook in die volgende opsig gou: Hy kom aan die einde van die geskiedenis, en die geskiedenis van die wêreld is nie lank in vergelyking met die ewigheid van God nie. Die goddelose praat van biljoene jare van die verlede en van die toekoms, maar ons weet dat daar maar ʼn paar duisend jaar aan die geskiedenis van hierdie wêreld behoort.

Ten slotte kom Christus skielik in die sin dat Hy kom voordat die bose al hulle bose voornemens volvoer. Hulle werk is deur die geskiedenis heen belemmer en hulle doel verydel deur God se oordele. Dit sal so wees tot aan die einde.

Mag sy koms vir ons nooit te gou wees nie!