2 bladsye.

Kom Ontmoet My!

Lees Levitikus 1

Bybel🔗

Ongewilde Boek?🔗

Daar is ‘n paar redes waarom die boek Levitikus nie baie gewild is by Christene nie. Die baie rituele, heilige gewade en plekke en persone en die herhaalde offers, wek by baie die gedagte op van dit waarvan ons verlos is in die tyd van die Reformasie van die 16’e eeu. Levitikus word daarom maklik geassosieer met dit wat baie mense as negatief uit die geskiedenis of eie ervaring ken. Word ‘n mens nie so klein bietjie Rooms van hierdie boek nie?

As dit nie die invloed van Rome is nie, dan voel dit vir baie in elk geval asof daar ’n Fariseër in hierdie boek skuil, of asof die wettisisme vir ons om elke hoek loer by elke nuwe hoofstuk.

Nog redes waarom mense vervreemd voel teenoor Levitikus, is dat die praktyke wat in die boek soms in groot besonderhede beskryf word, nie altyd goed rym met modern Westerse idees oor wat beskaafd is, nie. Vir baie is alles net ‘n bietjie te veel bloederig en wreed en vermorsing van kosbare diere- en plantelewe. Is dit nie alles bietjie te “primitief” om vir ons van enige betekenis in die 21’e eeu te wees nie? Die boek kan maklik die indruk wek dat dit getuig van ‘n kultuur wat net te vêr van ons verwyderd is, om relevant te wees.

‘n Ander en nog gevaarliker misverstand, is dat Christene sedert die offer van Christus aan die kruis, eintlik Levitikus as ‘n stasie kan beskou waarby ons verby is. Dit is deel van die seremonies en heenwysings van die Wet wat met die koms van Christus opgehou het. Die gebruik daarvan moet daarom onder Christene afgeskaf word (NGB Artikel 25). Ons bely egter in die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 25 dat die inhoud daarvan vir ons nogtans in Christus bly bestaan. Dit wil ons juis in die evangelie bevestig.

God is Hier Teenwoordig!🔗

Die mees oorheersende boodskap van die boek Levitikus is dat die lewende God teenwoordig is by sy kinders. Wat kan meer evangelies wees as dit? In Levitikus beloof die Here om teenwoordig te wees en lewe te gee deur allerhande rituele en feeste. Natuurlik het dit alles in die Nuwe Testament ‘n groter volmaaktheid gekry deur Jesus Christus wat naby gekom en as mens onder ons kom woon het.

Maar die heiligheid van die Here, sy nabyheid, die heiligheid van sy gemeente, die aaklige gesig van die sonde, het in die Nuwe Testament nie minder geword nie. Alles wat in Levitikus gebeur, moet gedoen word in die teenwoordigheid van die Here. Sy teenwoordigheid is daar of word daar herstel waar die voorskrifte van Levitikus nougeset gevolg word. Die Here gee self dit wat nodig is om sy blywende teenwoordigheid te verseker.

Hier is Ek!🔗

Levitikus begin met ‘n geweldige uitnodiging. “Kom ontmoet my en wees by my en lewe voor my aangesig”. Dit is presies waarvoor die Here Abraham reeds geroep het: “Kom lewe voor my aangesig, dan sal jy opreg wees” (Genesis 17:1).

Nou het die Here ’n ontmoetingsplek gegee. ‘n Heilige plek. ‘n Tent van ontmoeting. Eers ontmoet die Here Moses in die brandende bos – hier is heilige grond! Nog later kom die Here op die berg neer en praat vanaf die top van die berg. Nog later praat Hy vanuit die wolk met Moses.

tabernakel

En nou word dit nog mooier aan die begin van Levitikus. Die Here roep Moses en praat met hom … nou nie meer vanaf die berg of bo-op die berg nie. Sy stem word gehoor uit die tent van samekoms. Dit is asof die Here demonstratief sê: “Hier is Ek!!”

Dit kan ook nie anders nie, want die boek Eksodus eindig met die Here wat sigbaar die Tabernakel betrek. Nadat die Tabernakel voltooi is, het die Here se wolk van heerlikheid die hele Tabernakel bedek.

En die heerlikheid van die Here, d.i. sy teenwoordigheid, het die tabernakel vervul.

So werklik was die Here se teenwoordigheid, dat Moses nie eers die tent kon ingaan nie (Eksodus 40:34-35).

Die grote Here van die hemel het op aarde “toeganklik” geword! Die volk op pad na die beloofde land en met die roeping om ‘n koninklike priesterdom te wees, begin van naderby leer dat die lewe en roeping van die volk nie moontlik is, sonder gereelde ontmoetings met die Here nie. Die uitnodiging dwarsdeur Levitikus is daarom: “Kom ontmoet My!”.