Bron: Waarheid en Dwaling, 2000. 1 bladsye.

Met Troffel en Swaard

Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

1 Johannes 4:6

troffel

Omtrent 'n eeu na die begin van die Jode se terugkeer uit die ballingskap lê Jerusalem se mure nog steeds in puin. Die poorte van die stad is vervalle. Vyande het vrye toegang tot die stad van die groot Koning. Hierdie toestand strek nie tot eer van die Here nie.

Nehemia is die man wat die inisiatief neem. Hy inspekteer die puinhope. Vervolgens maak hy saam met die leiers van die volk 'n plan. Hy organiseer die nodige werksaamhede en maak die volk van God bereid om die werk te verrig.

Die bouers ondervind vyandskap van buite die kerk. Erger nog. Een van die vyande woon binne die tempelkompleks. 'n Priester het daar 'n kamer vir hom ingerig (12:7), in stryd met die wet van God. Verder is daar Jode wat hulle arm broeders uitbuit. Hulle leen geld aan hulle broeders uit om woekerwins te maak (hoofstuk 5). Die kerk wat uit die ballingskap bevry is, deformeer. God se wette word verontagsaam, oortree.

Nehemia neem 'n drievoudige las op sy skouers, te wete: Opbou van Jerusalem se mure en poorte, weerstand teen die vyande van die bou en derdens, maar nie laaste nie: kerkreformasie. Hy verdeel die volk by die opbou van die Godstad se mure in twee groepe: bouers en verdedigers (teen die vyande). Die bouers hanteer die troffel en dra elkeen sy swaard aan sy heup (4:18). Opbou van God se koninklike residensie gaan gepaard met verdediging van die residensie en met voortgaande reformasie van die kerk.

Waaruit put Nehemia die krag om soveel werk en stryd te beplan en uit te voer? Hy is besig in diens van die Here. God sal die nodige insig en krag gee. Nehemia word gestimuleer deur die belofte: 'Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou' (2:20). Ons vind hom dan ook voort­durend in gebed. Hy vra dat die Here sy belofte vervul. Werke word vergesel deur, gaan gepaard met gebede.

Die Here roep ons vandag vir ander take in sy koninkryk. Die boek Nehemia troos en versterk ons. Kerkreformasie, kerkstryd en bouwerk in God se koninkryk gaan saam. Ons doen die een en laat die ander take nie lê nie. Ook die kerk van die 21ste eeu mag en moet by die Woord bly. Ons word geroep om openbare afwyking daarvan openlik te weerstaan, tot behoud van die kerk. Tegelyk besin ons in die lig van die Woord oor ons roeping in die koninkryk. Die roeping strek so wyd as die lewe.

Met die troffel in die koninkryk bou, met die swaard aanvalle op die kerk en die koninkryk afweer. Tot eer van Hom wat ons uit die mag van sonde losgekoop en bevry het.

Al is ons getalle klein – die Here, in wie se diens ons staan – ten spyte van ons oorblywende sonde, swakheid en gebreke – is almagtig. In biddende opsien na Hom mag ons saam met ons broeder Nehemia krag put uit die belofte: Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou. Werk in die koninkryk is nie maklik nie. Dit vereis net soos in Nehemia se tyd sorgvuldige beplanning, organi­sasie, studie en uitvoering van die werk. En … saamwerk van almal wat van harte en met mening bid: 'Laat u koninkryk kom'.