Bron: Kompas, 2009. 2 bladsye.

My Ma het Vergeet om my Huiswerk te doen ...

kind huiswerk

Hoe betrokke moet ouers by hul kinders se huiswerk wees? Dit is ʼn vraag waarmee baie ouers en onderwysers worstel. Daar is ouers wat glad nie weet watter huiswerk hulle kinders het nie en daar is kinders wat hulle huiswerk in hul ouers se handskrif ingee. Waar lê die grens?

Die Doel van Huiswerk🔗

Huiswerk word gegee om dit wat in die klas geleer is, te hersien en in te oefen. Dit berei die leerders voor vir die volgende dag se klas. Kinders word ook geleer hoe om van hulpbronne (soos biblioteke, ensiklopedieë, Internet, ens.) gebruik te maak. Hiermee saam gaan dat die onderwerp meer volledig ondersoek kan word as waarvoor daar tyd in die klas is. Huiswerk word nie net gegee om vaardighede en kennis aan te leer nie, maar ook om goeie gewoontes en waardes te kweek. Dit leer die kinders om onafhanklik te werk en om selfdissipline en verantwoordelikheid aan te leer.

Die fokus van huiswerk is dus nie om goeie punte te behaal nie, maar om die kind te leer om self te leer. Huiswerk is ʼn proses en ʼn oefenskool en nie ʼn doel op sigself nie. Waar lê die nut van huiswerk as ʼn kind ʼn taak ingee wat deur die ouer gemaak is, selfs al kry hy 90% daarvoor? Die kind wat alles self gedoen en 60% gekry het, het meer van die opdrag geleer.

Hoe kan ʼn Ouer Help?🔗

In die eerste plek is dit baie belangrik dat die kinders weet dat hulle ouers dink dat huiswerk en skoolwerk belangrik is. Wanneer hulle weet dat hulle ouers omgee, is dit motivering om hulle werk betyds en goed te doen. Die volgende riglyne kan dalk die grens tussen alles doen en niks help nie, ʼn bietjie duideliker maak.

 1. Gee ʼn goeie voorbeeld: Jong kinders is baie vatbaar vir die voorbeeld wat ʼn ouer gee.

  Daarom sal hulle meer gemotiveerd wees om huiswerk te doen as hulle sien dat die ouers ook lees, skryf en dinge doen wat moeite verg in dieselfde tyd as wat die kinders moet huiswerk doen.

 2. Belangstelling: Toon altyd belangstelling in die kind se werk. Praat oor die skool en oor wat hulle in die klas gehoor het. Alhoewel nie alle kinders ewe veel geneig is om te gesels oor wat hulle by die skool gedoen het nie, moet hulle tog weet dat die ouer werklik belangstel. Vra byvoorbeeld die kind om ʼn storie te lees wat hy by die skool geskryf het.

 3. Roetine: Sorg dat daar ʼn vaste tyd en ʼn vaste plek is waar die kind elke dag huiswerk kan doen. Sorg ook daarvoor dat alle skryfbehoeftes byderhand is, sodat die kind nie in die middel van ʼn taak eers vir byvoorbeeld ʼn potlood moet gaan soek nie.

  Die roetine kan natuurlik wissel van gesin tot gesin, van kind tot kind en selfs van dag tot dag wanneer buitemuurse aktiwiteite plaasvind. By die jonger grade kan die ouer die beplanning doen en sorg dat die kind dit volg. Van graad 3 af kan die kinders self hulle beplanning begin uitwerk, onder leiding van die ouer. Hoërskoolleerders behoort self hulle beplanning te kan uitwerk.

 4. Sorg dat daar geen afleiding is nie: Die ideale situasie is waar die hele gesin se kinders tegelykertyd hulle huiswerk of ʼn ander stil aktiwiteit (bv. lees) doen. Dit verskaf ʼn atmosfeer waar niemand voel dat hulle op die stadium iets beters kan doen nie. Skakel die TV af en sorg dat daar geen harde musiek is nie (sommige kinders werk wel makliker met sagte agtergrondmusiek).

 5. Leerstyl: Kinders leer op verskillende maniere. Sommiges het ʼn prentjie nodig om ʼn beskrywing te verstaan, ander verstaan beter as hulle dit hoor.

  Sommiges werk beter as hulle alleen is, ander het aanmoediging nodig.

 6. Take: Die doel van navorsingstake is om die kind te leer om die regte inligting te soek en dit weer te gee in sy eie woorde. Dit gaan dus oor begrip en insig. Wanneer ʼn graad 3-leerling ʼn opdrag kry om navorsing te doen oor ʼn onderwerp, kan hy dit nog nie sonder hulp van sy ouers doen nie.

 7. Wys hom byvoorbeeld waar om inligting te kry: Daarna moet die kind dit self deurlees en in sy eie woorde aan die ouer weergee, sodat hy verstaan wat hy lees. Hier is die hulp van die ouer natuurlik onmisbaar, omdat die kind beslis nie alles gaan verstaan nie. Moet egter nie u kind onderskat of hom lui maak deur self die opsommings te maak nie! Vra eerder net vrae om hom op die regte pad te lei. Hoe ouer die kind word, hoe minder hulp behoort hy te kry. Wanneer hy in graad 7 is, behoort hy self navorsing te kan doen.

  Take word dikwels op die rekenaar gedoen. Dit lyk natuurlik netjieser en die spelling kan nagegaan word. Waak egter daarvoor dat u as ouer self die taak tik. Inligting bymekaar maak is moeilik en daarvoor het die kind hulp nodig, maar om alles bymekaar te sit, behoort die kind self te kan doen, al skryf (of tik) hy nie so netjies nie. Onthou dat die doel van die taak nie ʼn hoë punt is nie, maar ʼn leerproses, sodat die kind vaardighede kan aanleer wat hy vir die res van sy lewe kan gebruik.

 8. Toetse: Dit neem tyd en baie oefening om goeie studiegewoontes aan te leer. Daarom moet kinders al van jongs af gewoond raak daaraan. Help die kind om die werk te struktureer en te beplan. In die grondslagfase (graad 1-3) leer die kinders hoofsaaklik spelling, lees en wiskunde. Maak seker dat hulle dit gereeld oefen, sodat dit vasgelê word. In die hoër klasse moet kinders leer om opsommings te maak en is begrip baie belangrik. Maak seker dat hulle die werk verstaan deur ander vrae te vra as wat daar in die boek staan. Hoe ouer die kind word, hoe meer moet hy self doen. Laat hom gerus ʼn slag heeltemal alleen vir ʼn toets leer. Wanneer die resultate nie na wense is nie, kan jy volgende keer weer ondersteuning gee.

 9. Prys en aanmoediging: Daar is niks so demotiverend vir ʼn kind nie as wanneer hy sy bes gedoen het om iets goed te doen, te hoor dat dit nog beter kon wees. Daar is kinders wat bang is om huis toe te gaan as hulle nie 80% vir ʼn toets gekry het nie, want “my ma gaan so kwaad wees.” Wanneer die kind sy bes gedoen het, moet hy ook erkenning daarvoor kry, ongeag die punte.

ma en dogter

Wat van die Punte?🔗

Daar word dikwels baie klem gelê op die punte wat kinders by die skool behaal. Dit is egter die verkeerde fokus. Die doel van skoolwerk is om kinders te leer om eendag selfstandig hulle pad in die samelewing te kan vind. Die Here het elke kind ander gawes gegee, maar Hy het elkeen iets gegee! Selfstandigheid, verantwoordelikheid, eerlikheid en ywer is meer werd as ʼn rapport met hoë punte. Dit is eienskappe wat op skool en by die huis aangeleer behoort te word. Huiswerk is ʼn hulpmiddel hiervoor.