Bron: Kompas. 3 bladsye.

'n Pragtige Liefdeslied

Die hooglied vir Salomo.

Hooglied 1:1

man en vrou🔗

Hoe Gemaak met die Boek Hooglied?🔗

Hooglied is een van die boeke waaruit min gepreek word. Somtyds word hierdie boek by die Bybellees tydens huisgodsdiens oorgeslaan. Mense begin skaam kry, begin lag of giggel wanneer hierdie boek gelees word.

Nogtans doen ons onsself tekort en doen ook die HERE tekort as ons die boek Hooglied nie met groot aandag en erns lees en gebruik nie. Die HERE het in sy wysheid hierdie boek ʼn plek in die Bybel gegee. Hierin hoor ons God se wysheid wat ons vir ons lewe so nodig het.

Hierdie wysheid is Goddelike wysheid vir alle tye. Ons het hierdie wysheid in ons tyd in die besonder nodig. Ons leef in ʼn tyd waarin baie verander. Waar vroeër amper nie oor seksualiteit gepraat is nie, gebeur dit nou sommer kru en kras. Ons kinders hoor dikwels hiervan op ʼn leeftyd waarop die ouer generasie nog niks daarvan geweet het nie. En hulle leer dit by al die verkeerde plekke.

Openlik praat oor God se goeie gawe van seksualiteit is nie verkeerd nie. Die HERE self wys dit vir ons in Hooglied en op ander plekke in sy Woord. Een van die ander plekke is Spreuke 5:18, 19:

Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug – die lieflike wildsbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.

Dit is verseker in ons tyd baie nodig om vanuit God se eie Woord openlik oor die lewe voor en in die huwelik te praat. Om ook oor die seksualiteit te praat en dan deur God se Gees te leer om op ʼn goeie manier daaroor te praat. Dit is ook nie goed om dit iewers in ʼn donker hoekie weg te steek nie. Dit is nie in ooreenstemming met die manier waarop die HERE self ons in sy Woord voorgaan nie. Die Gees het ook Hooglied van die eerste tot die laaste letter geïnspireer.

Salomo nie die Skrywer van Hooglied🔗

Die Hooglied begin met die woorde: “Die hooglied van Salomo”. Ek moet hier iets van die vertaling sê. Die woord wat hier met “van” vertaal is, kan ook “vir” beteken. Dan gaan dit nie daaroor dat Salomo die skrywer van hierdie boek is nie, maar dat die Gees iemand geïnspireer het om ʼn boek te skryf wat Salomo moet lees. Waarin juis vir koning Salomo ʼn baie belangrike boodskap klink.

Wie die boek Hooglied lees, vind enkele kere dat Salomo regstreeks aangespreek word. Die skrywer spreek Salomo op sy naam aan en praat van sekere dinge wat aan Salomo behoort het. Sien 1:5; 3:7, 9,1 1; 8:11, 12. Dit wys daarop dat Salomo nie self die skrywer is nie. ʼn Duidelike voorbeeld daarvan is Hooglied 8:11, 12. Ons lees in vers 11:

Salomo het ʼn wingerd in Baäl-Hamon gehad; hy het die wingerd aan die oppassers oorgegee; elkeen moes vir sy vrugte duisend sikkels silwer inbring.

Dit gaan hier oor die baie vroue wat Salomo in sy harem het. Dit lyk asof Salomo so ryk is o.a. omdat hy omring word deur so baie vroue van uiterlike skoonheid. Daarteenoor sê die man van Hooglied van sy vrou, sy enigste:

My wingerd, myne, is hier voor my, die duisend is vir u Salomo, en tweehonderd vir die wat sy vrugte bewaak. (8:12)

druiwe eet

Salomo is in hierdie boek nie self aan die woord soos in Prediker en in die meeste Spreuke nie.

Die Doel van Hooglied🔗

Die Heilige Gees wys in hierdie pragtige lied, wat in Hebreeus letterlik die lied van die liedere genoem word, hoe ʼn lewe in liefde tussen man en vrou behoort te wees. Hy verduidelik in die Hooglied na watter lewe in die huwelik ons mag verlang. Dit gaan hier oor die lewe in liefde tussen man en vrou soos ons dit onder die regering van ons Verlosser Jesus Christus mag leef. Die Gees wys ons in die Hooglied hoe die omgang tussen man en vrou in Christus se kerk, in sy koninkryk behoort te wees. So is hierdie boek ook ʼn belangrike boek vir elkeen wat nie getroud is of nie meer getroud is nie. Ons het mekaar in die gemeenskap van die heiliges nodig. As my ongetroude broer of suster sien dat daar in my huwelik probleme is, of ek vertel dit vir hom of haar, kan hy of sy vanuit die Skrif, ook vanuit Hooglied, my die regte pad wys. Die boek Hooglied rus ons toe om mekaar op die gebied van liefde, seksualiteit en huwelik te kan help, om te kan loop op Christus se pad.

Salomo het dit baie nodig gehad, want juis in sy lewe het hy op die punt van huwelik en liefde die verkeerde voorbeeld gegee. Ons lees dit in 1 Konings 11:

En koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad; en wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hetitiese – uit die nasies waarvan die HERE aan die kinders van Israel gesê het: Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie; hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan – Salomo het hulle met liefde aangehang. En hy het sewe honderd vroue, vorstinne, gehad, en drie honderd byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het.

Hoe nodig het Salomo hierdie boek Hooglied gehad om weer raak te sien dat ware liefde, liefde tussen een vrou en man is. Hoe nodig was dit vir hom om die HERE se vermaning hierin te hoor, hoe nodig was dit vir die volk om nie Salomo se voorbeeld te volg nie. Hooglied wys ons op God se wil, en hoe heerlik dit is om so te lewe. Dan het jy geen tweede vrou of man nodig nie. Dan vul die liefde vir jou eie man en vrou jou lewe en doen ʼn derde persoon net skade.

Wek nie die Liefde op Voordat dit die Liefde Behaag nie (2:7)🔗

Die vrou wat van die liefde van haar man geniet, spreek nou die dogters van Jerusalem aan. Sy wys die jongmense daarop dat wat sy nou gaan sê, baie belangrik is. Sy sweer. Sy doen dit by die gemsbokke en takbokke. So seker as wat hulle hierdie diere ken, so seker is dit wat sy sê. As sy die loflied op die liefde tussen haar en haar man sing, moet die dogters nie net aan seksualiteit dink nie. Hulle moet nie begin dink dat die bevrediging van liggaamlike verlangens en lus alles is nie. As liefde en seksualiteit vir ons sinoniem word, gaan verkeerde dinge gebeur. Dan sal die ongetroude dogters probeer om so uitdagend as moontlik te lyk om daardeur die aandag en die verlange van ʼn seun of ʼn man op te wek. Ons wêreld is vol van hierdie idees. Boeke, flieks, advertensies, liedjies is vol daarvan om die indruk te wek dat seks dieselfde as liefde is. Uitdagende kleding, uitdagende grimering moet die indruk wek dat seks en die belewing daarvan al is wat jou lewe gelukkig maak.

Die Heilige Gees wys hier dat dit ʼn valse idee is. Hoe belangrik is dit dat die wat ʼn lewensmaat soek, nie net op die seksuele gerig moet wees nie! Liefde is so baie meer.

Liefde is God se geskenk dat mense mekaar verstaan, dat ʼn besondere geneentheid vir mekaar groei. Dat jy met die ander oor alle dinge in jou lewe kan en wil praat, dat jy vir die ander geen dinge wil verberg nie. Dat jy so veilig voel by die ander, dat jy alles kan sê en met hom of haar wil deel.

Egte liefde laat homself nie opwek nie. Wie dit deur uitdaging wil opwek, maak net die verlange na die seksuele wakker. Dan word dit in die tyd wanneer jy uitgaan amper onmoontlik om nie soos getroudes te leef nie. Dan blom die liefde ook nie wanneer ʼn mens getroud is nie, want jy weet nie wat egte liefde is nie.

hande vashou

Dit is daarom so belangrik dat ʼn verhouding op die goeie manier begin. Hoe belangrik is dit dat die aantrekkingskrag tussen seuns en dogters vanuit egte warme belangstelling vir mekaar ontstaan. Dat hulle mekaar leer ken en egte liefde kan groei. Dit gaan daaroor om mekaar se innerlike skoonheid te ontdek. Dan wil jy die ander vanuit die gesamentlike liefde vir Christus liefhê. Dan bly dit in jou lewe beslissend wat die Heilige Gees deur Paulus sê:

’n vrou is vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. 1 Korintiërs 7:39

Die egte volle en goeie liefde kan net ontwikkel as mense saam in liefde vir die Here lewe en saam in sy gemeente leef. Dan praat hulle ook altyd weer met mekaar oor die lewe in diens van die HERE. Hulle bid dan saam tot Hom om ook in die voorbereiding op die huwelik heilig volgens sy Woord te mag bly leef.

Dan wek jy die liefde nie op nie, maar ontvang jy dit op die tyd wanneer die HERE dit in sy wysheid en genade gee.