2 bladsye.

'n Weg tot die Lewe

Lang pad

Die Heidelbergse Kategismus leer ons in Sondag 41 aangaande die sewende gebod: ‘Jy mag nie egbreek pleeg nie’. ’n Gebod vir jonk en oud, vir getroud sowel as ongetroud. ’n Gebod wat verreikende implikasies in die gesondheidsorg het. ’n Goeie gebod wat die lewe beskerm. Ja, God wil die lewe van sy kinders beskerm deur hierdie gebod sodat ons God kan dien: as kinders, as pa’s, as ma’s en gesinne in sy koninkryk.

Daarom vra die Here rein en gedissiplineerde lewens binne en buite die huwelik.

Want God se sewende Woord ‘is die lewe vir die wat hulle vind en ’n genesing vir hulle hele liggaam’ (Spreuke 4:22). Eintlik moet ’n mens die hele Spreuke 5 daarmee saam lees. Die Heilige Gees waarsku by herhaling uitdruklik teen die oortreding van die sewende gebod: ‘op die end is sy bitter soos wilde-als, soos ’n swaard aan weerskante skerp. Haar voete daal na die dood toe af, haar treë streef na die doderyk toe’ (Spreuke 5:4, 5). Wysheid van die Heilige Gees wat vir die gesondheidsorg belangrike uitgangspunte vaslê.

Ook die nuwe Testament is nie stil oor seksualiteit nie. Lees maar 1 Tessalonicense 4:1-12. Dit is God se wysheid dat seksuele onkuisheid vermy moet word. Dit beskerm die lewe vir baie mediese probleme. Die Heilige Gees beskerm ons deur hierdie goeie gebod teen HIV, molestering, seksueel verwante siektes soos infertiliteit as gevolg van infektiewe beskadiging van die eierstokke – die primêre rede vir infertiliteit in Suid Afrika.

Die Gees hou aan ons die gesonde christelike lewe voor. Ons behoort nie aan onsself nie, maar ons behoort met liggaam en siel aan Christus, ons Here en Verlosser. Ons het ook sy gebod om ons lewe te rig ook ten opsigte van seksualiteit. Ons vriende, tydskrifte en naweekkultuur van plesier mag nie rigtinggewend wees nie.

God se gebod oor seksualiteit is liefde en reinheid in die huwelik en buite die huwelik. Die feit dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is (1 Korinthiërs 6:18-20), is ook rigtinggewend in die gesondheidsorg. Dit is normatief in ons praat oor seksualiteit, in die bekamping van HIV, in die voorkoming van seksueel oordraagbare siektes en in die hantering van allerlei vorme van molestering. Wie hierdie koningswoord buite rekening laat, bied geen langtermyn oplossing vir die probleem nie en is besig met kwaksalwery.

As gevolg van die verlating van hierdie gebod sien ons seksuele perversiteit om ons. Verskeie sogenaamde alternatiewe verhoudings, molestering, seksuele omgang voor die huwelik en binne die huwelik met ander as die huweliksgenoot. Ons sien jongmense met verskeie seksuele ervarings voor die huwelik en saamwoonpraktyke. Ons sien gesinne sonder pa’s. Ons sien ’n piekinsidensie van sterftes in ons land in die ouderdomsgroep van 25-35 jaar as gevolg van Vigs. Ons sien ’n enorme toename in die doen van aborsies sedert die wetgewing van die land dit toegestaan het. Agterstraataborsies is ook nog aan die orde van die dag. Ongewenste swangerskappe is ’n term wat in ons algemene omgangstaal gebruiklik geword het. Plakkate verkoop die arm boodskap van kondome en veilige seks. TV- programme vorm die platform van die nuwe kultuur. Die sogenaamde onskuldige sepies verslaan sy duisende ook onder kerkmense, selfs gereformeerde kerkmense. ’n Lewe met die oortreding van die sewende gebod as die nuwe norm. Want die norm word vervang met ’n ander norm, ’n lewensbedreigende norm.

HIV positief

’n HIV positiewe pasiënt vertel my onlangs dat die townships korrup is van seksuele praktyke buite God se norm. ’n Obsessie met seks is aan die orde van die dag. Trouens, dit verskil in geen mate van ander woonbuurtes in ons land nie. Die sigbaarheid is in die townships miskien bietjie meer as elders. Dink maar aan die tipe grappe wat gemaak word. Die sonde teen die sewende gebod het die samelewing van binne uit so geïnfekteer dat die goeie gebod van die Here steeds minder sigbaar word. Vryheid word los van God se gebod gereken.

Ons lewe is alleen vry as ons die gebod van die Here gehoorsaam. Ons ken die vryheidsspreuke van ons tyd : ‘Freedom now! Freedom of choices, of rights and also of sex!’

Die moderne Westerse filosowe en selfs teoloë sing lustig saam. Maar waar eindig hierdie ‘vryheid’?

Onlangs behandel ek ’n 28-jarige vrou in die terminale fase van Vigs. Sy was sterwend. Haar familie het haar by die hospitaal kom aflaai om te sterf. En met nadere navraag was dit duidelik dat haar lewe gekenmerk is deur seksuele normloosheid. Was dit waar die ‘vryheid’ haar gebring het?

’n Paar weke gelede sien ek ’n jong vrou in die hospitaal met Vigs in ’n vroeë stadium. Sy het steeds haar werk gedoen alhoewel sy gouer moeg geword het. Na haar diagnose het sy haar tot die Here bekeer en soek sy die Here nou met haar hele hart. Sy werk onder haar leeftydgenote en mense in die omgewing om hulle te vertel van die enigste vryheid. Ja, sy het ’n beter vryheid gevind, ’n volhoubare vryheid en een wat nie beskaam nie. Vryheid in die Here Jesus Christus. Vryheid weens die vergewing van sondes en ’n lewe in gehoorsaamheid aan die Here. ’n Vryheid wat Josef ook geken het toe hy as jong man onder groot druk en versoeking aan Potifar se vrou gesê het: ‘Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God?' (Genésis 39:9).

As die gesondheidsorg die deur oopmaak buite die wet van God en nie standpunt inneem teen seksuele losbandigheid nie, versaak sy haar primêre geneeskundige taak. Sonder God se wet is die voorkoming en behandeling van verskeie probleme in die gesondheidsorg nutteloos, ’n gejaag na wind. Want God se wet is baie duidelik oor die implikasies daarvan in die lewe van elke dag, ook in die gesondheidsorg: ‘Bind die gebod gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals, mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word … ’n weg tot die lewe’ (Spreuke 6:21-23).