Hierdie artikel handel oor dobbel en die begeerte na rykdom, en die rykdom van die geloof.

Bron: De Reformatie, 2000. 3 bladsye. Vertaal deur Louise Haak.

Naweek-Miljoenêrs

vasvra wedstryd

Wat maak ‘n vasvraprogram op ‘n Saterdagaand so gewild? Is dit die interessante vrae wat leersaam is of straal die aanbieder iets spesiaals uit? Dit is moontlik. Maar die groot trekpleister is ongetwyfeld die groot bedrag geld wat op die spel is. Dit is hoekom die program ook so genoem word en die deelnemer met die korrekte antwoorde op die twintig vrae ‘n miljoenêr kan word. Skielik skatryk! Dink net dit gebeur met jou! Dat dit jy is wat in daardie stoel sit. Die hoë kykersgetalle verraai dat baie mense hierdie spanning wil ervaar. Hulle kan hul inleef in die persoon van die deelnemer, die antwoorde gee, maar ook in oorweging neem: sal ek verder speel of nie? Hoe groot is die kans? Jy kan baie wen, maar ook net so weer alles verloor. En ondertussen kyk jy gou die wennommers van die lotto; hoeveel miljoen is daar vandag in die boerpot om te wen?

Net gou invul🔗

En het u al vandag ‘n loterykaartjie ingevul? Dit maak jou dag meer opwindend as ons die advertensie mag glo. Terwyl jy tog vir brood en melk by die winkel is, kan jy sommer ‘n loterykaartjie ook koop. Dit staan gerieflikheidshalwe by die betaalpunt sodat jy nie daarvan vergeet nie. Maar onthou jy moet wel 18 jaar of ouer wees, want anders kan jy nie verantwoordelik hiermee omgaan nie. Vir die meeste mense is dit nie ‘n probleem nie, hulle is oud genoeg om weloorwoë hul geld te bestee.

Net een kans🔗

Die probleem is wel dat jy meestal met leë hande te staan kom. Om ‘n miljoenêr te word deur ‘n lotery, gebeur slegs met ‘n enkeling. En al het jy hoe saamgeleef met die deelnemer in die vasvraprogram, gaan hy met die geld huis toe en vir jou is dit die einde van die program. Jy beeld jou iets in, jy stel jou iets voor en vervolgens is dit verby. Neusie verby.

Dan maar weer loterykaartjies koop. Kleiner bedrae, maar dalk meer kanse. Alhoewel dit gewoonlik ook teleurstel. Jy moet tog heelwat kaartjies koop om regtig opwinding te ervaar. Dalk moet jy nog ‘n paar probeer. Die geluk sal jou tog vroeër of later tref, of hoe?

Skynwêreld 1🔗

Voor jy weet het jy in ‘n skynwêreld beland. Geluk word jou voorgehou, die kanse kom lewensgroot op jou af, groot bedrae geld word aan jou opgedring. Dit neem jou gedagtes oor en vorm jou verlangens. Jy fokus op dit wat jy sou kon kry, maar nie het nie. Die begeerte word so sterk dat jy daarin investeer ... en dan skielik is alles weg. Die seepbel het gebars.

seepbel

Alles tevergeefs, sou Prediker gesê het. Die mens word teleurgestel, terwyl dit so mooi kon gewees het. Ja, dit sal maar met jou gebeur. Weg is die mooi drome en ideale en jy word gekonfronteer met die harde werklikheid.

Skynwêreld 2🔗

Hieraan is ook ‘n ander kant. As jy in jou gedagtes in ‘n skynwêreld leef, in onbereikbare ideale, kry die werklikheid ‘n ander kleur. Dit word grou, dit stel teleur, want jy kry baie sterk die gevoel dat jy steeds met leë hande staan. Met ander woorde: jy sien nie meer raak wat jy het nie. Jy waardeer nie meer die ‘gewone’ dinge nie: kos op die tafel, kleding, onderdak, opleiding, werk, te veel om op te noem. Dit maak jou nie juis meer gelukkig nie.

Die mes sny dus albei kante toe: jy kan nie alles kry wat jy wil hê nie en wat jy wel het, het sy glans verloor. So word die mat twee keer onder jou uitgepluk.

Geloof🔗

En dan het ons nog nie die eintlike probleem genoem nie. Want op hierdie manier gaan daar nog meer verlore, en juis as ‘n Christen begin jy dit raaksien. Die gewone huis waarin jy bly en die eenvoudige klere wat jy dra en die meubels wat dalk al vervang moet word, dit het alles ‘n besondere waarde vir die wat glo. Jy het dit naamlik gekry, van God. En nie ligtelik nie, daarvoor is betaal met dierbare bloed. Dit is die glans wat oor alles skyn. Mag jy dan nooit iets vervang met iets mooier of nuwer nie? Natuurlik mag jy, dit sal selfs nodig wees, want alles is verganklik. Maar nie sonder dat jy die Here daarvoor gedank het nie. Die huis waarin jy woon, die kleding wat jy dra, die moontlikhede wat jy het, dit is alles geskenke wat goed is vir jou. Hulle word met liefde aan jou gegee. Jy moet diep ongelukkig wees as jy daarvoor blind geword het. Dan voel jy eers platgeslaan.

Oorsaak🔗

Die verskrikking van die kanse en begeertes het geen ander bedoeling as om jou uit God se wêreld te ontvoer nie. Jy word blind gemaak vir die realiteit. Die doel word dat jy jou eie wêreld begin opbou. En dan aanhou volhard, ook al werk dit nie. Want dalk is jy volgende week gelukkig. Daar is steeds weer ‘n kans.

So word ‘n afgod gebore. Vanuit jou eie begeertes. En jy leer sommer ook wat ‘n afgod is: iets wat jou gevange neem en jou tot slaaf maak! So gaan dit al hoe slegter met jou, jy raak al verder verwyderd van die Vaderhuis waarin almal vry is. Dit is die sonde van die begin van die wêreld af: meer wil hê en meer wil wees as wat jy kry. Nie meer die paradys raaksien waarin jy mag woon nie, maar gefokus wees op die een boom waarvan jy nie mag eet nie. Met daardie sonde is ons almal besmet. Daarom dat ons almal so vinnig verlei kan word. Die afgod lê vir ons en loer.

Maar dan skielik sien jy die oorsaak: dit is nie die geld waarmee gedobbel word, waar jy mee kan wen of verloor nie. Die oorsaak is in jouself, of jy met Jesus wil lewe of nie. Of dat jy voortdurend by Hom verby kyk om op ‘n ander manier jou geluk te vind.

dobbelary

Beloftes🔗

As jy dit begin besef, het jou redding al begin ... vanuit die hemel. Die sentrale vraag wat Jesus stel is: ‘Wie is Ek?’ Daarmee trek Hy ons aandag na Hom toe. ‘Wie is Ek vir jou?’ Dit dryf ons tot nadenke, tot besinning. Om vervolgens te ontdek dat ons in Hom méér ontvang as wat ons self ooit kon uitdink of begeer. Dit is baie verrassend. Deur ons begeertes is ons gestrand en verdwaal ons steeds weer. God se antwoord is om ons méér te gee as wat ons ons kan voorstel. Dit lyk nie altyd so nie. Hy gee nie alles wat ons vra nie. Maar tog is dit waar: wat Hy wel gee is altyd meer as wat ons kan bevat. Want God gee Homself, sy Seun, sy Gees, sy liefde, sy aandag, en daarby skenk Hy ons sy hele koninkryk, die wêreld en alles wat daarin is. Wat kan ons buite Hom nog begeer?

Nou is ons nie meer in die sfeer van kanse, die skynwêreld nie. Nee, nou word daar aan ons beloftes voorgehou wat betroubaar is. Wat nie wegglip as jy hulle wil vashou nie. Geen ydelheid, maar realiteit. Dit is ‘n groot verskil! Dit laat ‘n mens tot rus kom. En so kom ons tuis, ryker as die miljoenêr!