Bron: Kerk en Woord, 1999. 1 bladsye.

Om te Staak of nie te Staak nie: Die Christelike Benadering

Staking

In die afgelope weke was daar baie stakings en gerugte van stakings, ook by 'n aantal skole in ons omgewing. Ds Attie Bogaards van die GK Danëlskuil skryf die volgende daaroor:

Mag 'n gelowige onderwyser dit doen? My antwoord is 'n onomwonde nee (LW: dit gaan nie vir my nou om daardie geval waar 'n gesagsinstansie iets van jou eis wat teen die Woord ingaan nie). Ek noem twee punte daarteen:

1. Dit is Oneties🔗

a) Want dit is 'n oortreding van die vyfde gebod. Onderwysers moet hulle aan die gesag van hulle werkgewer onderwerp. In 'n tyd van gesagloosheid en uitdaging van gesag maak dit op ons kinders 'n uiters swak indruk as diegene wat hulle onderwerping aan gesag moet leer, self die slegte voorbeeld stel deur hulself te onderwerp aan die gesag wat oor hulle gestel is nie. Ek wonder of onderwysers besef wat 'n skade hulle berokken.

b) Dit is 'n oortreding van die agtste gebod. In 'n staking gaan dit daarom dat die werkgewer, deur hom skade te berokken, gedwing word om salarisse te verhoog, ens. Ons Kategismus leer ons egter dat ons die belange van ons naaste (my werkgewer ingesluit – AHB) moet bevorder waar ons kan en mag, en hom so behandel soos ek wil hê mense my moet behandel (A 111).

2. Dit is nie 'n Christen se Styl nie🔗

Ons het as gelowiges twee wapens waarmee ons werk: die Woord en die gebed. In een van Luther se tafelgesprekke kom die groot krag van die gebed ter sprake. Hy sê: "Watter goeie saak daar ook al gebeur, dit ontstaan en word tot stand gebring in die weg van die gebed. Daarteen is niks ter wêreld enige ander middel as die gebed nie". Die gebed is "Christianorum bombarda" (= swaargeskut van die Christene).

Gebruik ons nog hierdie wapens om ons samelewing te verander?

'n Lewensbelangrike opmerking: As ons as Christene net beswaar maak teen onderbetaling, aborsie, ens. en ons verkondig nie Christus daarmee saam nie, is dit nie die Woord wat ons bring nie. 'n Etiek sonder Christus is nie die Etiek van die Bybel nie. Net die oorwinning van Christus oorwin die wêreld. Aan die kruis word die ou mens wat onreg doen (ons ou mens, die van ons werkgewer, ens.), gedood. Dit geld vir die wat glo.

Daarom moet ons ons werkgewer, leiers, ens. tot geloof in die kruis oproep. Deur die Woord van die kruis en die opstanding van Christus herskep God.