Bron: De Wekker, 2007. 2 bladsye.

Ons Verwagting

teleurgesteld

Wanneer jy ‘dit’ nog verwag, is daar darem nog ʼn vooruitsig, al is dit by tye ook maar gering en jy weet ook nie of 'dit' wat jy verwag sal materialiseer nie. Dit kan wees dat jy verniet wag. So is die lewe van baie rondom ons – en in ons eie lewe?

Wat verwag ons nog? Ons hoor dit al hoe meer:  is daar nog iets te wagte? Alles bly soos dit was; daar kom nooit werklik 'n verandering nie. ʼn Gevoel van moedeloosheid kan oor jou kom en so op jou werk dat jy in moedeloosheid verval. Jou lewe verloor sy doel en jy dink: waarvoor lewe ek?

ʼn Mens kan sulke gevoelens dalk by ouer mense nog verstaan, maar ons sien dit ook by jongmense, al is dit nie altyd dadelik aan die buitekant sigbaar nie.

Teleurgesteld🔗

ʼn Mens vra jou af waarom so ʼn lewenshouding al hoe meer voorkom. Praat jy met mense daaroor, kom jy agter dat hulle teleurgesteld is in die lewe. Soms diep teleurgesteld. Gewoonlik het daar iets gebeur wat die moed om iets te verwag, gebreek het.

Jy het gedink dat jy by jou ouers veilig en geborge is maar wat dáár gebeur het, kan geen pen beskryf nie. Juis daar, waar veiligheid en beskerming verwag kan word, het dit nou ten ene male ontbreek. Hoe is dit moontlik!

Ander het in hulle huwelik ontsettend seergekry. Jy het gedink dat julle twee ʼn intieme eenheid is; dan blyk dit dat jy al jare bedrieg word. ʼn Verhouding met ʼn ander het verberg gebly. Hoe kon dit jaar na jaar so voortgegaan het sonder dat jy dit agterkom. Hierdie bedrog het jou so diep geraak dat jy niemand meer vertrou nie en alle verwagtings in die kiem gesmoor is.

Ook in die kerk kan dit gebeur. Jy het sulke goeie, en volgens jou geestelike, gesprekke met die dominee gehad – en jy het jou hart vir hom oopgemaak om leiding te ontvang.  Daarvoor was jy die Here dankbaar. En nou?

Daar sal baie meer genoem kan word waaroor jy só teleurgestel is. dat jy geen enkele verwagting van ʼn enkele mens oor het nie, en jy hard bid om nie bitter te word nie. Kinders van God kan diep teleurgestel word, maar moet hulleself afvra of hulle nie self ook die oorsaak van teleurstelling by ander mense is nie. Is ek self altyd op my plek?

Voor die viering van die nagmaal bely ons dat daar baie ellende en gebreke in ons oorgebly het. As dit daarvan sou afhang sou ons selfs nie nagmaal kon vier nie. Ons geloof is onvolmaak, ons liefde is onvolkome en daar skort soveel aan ons hoop, ons verwagting. Dit lei tot stryd in die lewe.  'n Mens is teleurgesteld in jouself en weet dat as God jou aan jouself sou oorlaat, jy niks van jouself kan verwag nie. Dit maak jou nederig. Jy is nie beter as ʼn ander nie. Daar is die stryd teen die sonde van moedeloosheid en uitsigloosheid omdat jy jou oog meer op jouself en ander het, as op die Here.

Jy leer dat jy van jouself niks kan verwag nie, want wie is jy nou eintlik?

Nogtans ʼn Verwagting🔗

Hierteenoor leer jy om hoe langer hoe meer  ‘dit’  net van die Here te verwag. Nie in die sin dat jy maar wag om te kyk of Hy verandering bring nie – nee, daar is die vooruitsig van die heil van die Here. Jy verwag dit van die trou van God, van sy ontferming oor sondaars.

Hoe ellendig jou bestaan dus ook mag wees, jy sien uit na dit wat van God kom. Dié verwagting oortref tóg die teleurstellings, omdat jy dit van die heil van die Here verwag. Dit is by U. Daarom verwag ek dit van U alleen.

Hierdie verwagting word sterker namate die geloof deur die Woord van God gevoed word. As alles om jou jou aftrek ondertoe en jou moedeloos maak, is daar steeds heelwat te wagte as jy op God en sy Woord let.

eensame vrou

Veel te wagte vir jouself, wanneer jy sê: hoop op God.

Veel te wagte vir jou kinders en kleinkinders omdat teenoor alles, die één verwagting staan, naamlik dat die Here by magte is om uit die mag van die duisternis te verlos.

Gebed🔗

Vir ons en ons sorge oor kinders en ander, mag ons kragdadig en indringend bid dat die Here sy beloftes in hulle en ons eie lewe sal vervul.

Vir die kerk. Wanneer jy sien wat alles in die kerk ontbreek, moed verloor en nie meer verder kan stry nie omdat jy die hoop verloor het, kyk dan nie in die eerste plek na die kerk van die Koning nie – kyk na die Koning van die kerk! Hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Hy het beloof dat Hy met sy kerk sal wees tot aan die voleinding. Hy sal self sy werk volbring. Hierin is alle verwagting en vooruitsig.

Wil my deur u waarheid leer,
Lei my dwalende gedagte;
Want U is my heil, o Heer!
U is ek altyd te wagte.Psalm 25:2