2 bladsye. Vertaal deur Lize Kampman.

Pikdonker

kers in donker

Nog nooit was die toekoms so donker nie. Israel het geen gebrek gehad aan vyande, of besetters, plunderaars, veldslae met tallose dooies nie. Oorgenoeg ellende. Maar daar was nog altyd plekke in die land waar jy redelik veilig was. Nou is die bedreiging vanuit Assur egter nagdonker.

Vir wie dit wil raaksien, altans. Daar is optimiste wat dink dat hierdie oormag nog teruggehou kan word. In Samaria stel hulle hul vertroue in ʼn verbond wat oorhaastig met Sirië gesluit is. Koning Agas van Jerusalem heg weliswaar nie veel waarde daaraan nie, maar hy glo tog in ʼn ander moontlikheid: om betyds ʼn vriendskap met Assur te sluit.

Die profeet Jesaja weet dat dit nie sal help nie. Assur sal binnekort soos ʼn geweldige oorstroming oor die hele gebied van Juda spoel (Jesaja 8:7). Daar sal nie net grensgevegte wees nie; hierdie keer is niemand veilig nie. Die dreunende soldatestewels sal tot in die kleinste dorpies kom.

Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger; en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek; dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees! In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe.Jesaja 8:21-22

Waarom doen God niks hieromtrent nie? Hy kondig dit lank tevore aan, waarom tref Hy dan nie maatreëls nie? Agas inspekteer ten minste nog Jerusalem se waterleiding, maar wat doen Hy? Goed, Jesaja kom met pragtige profesieë oor ʼn kind wat eendag gebore sal word. Maar wat help dit Juda nou? Ons het behoefte aan ʼn Vredevors hier en nou!

Of is die Vredevors al besig om te werk? Want hoor hoe wonderlik word Hy beskryf!

ʼn Kind is aan ons gegee — asof Hy al iets vir jou beteken terwyl Hy nog in die wieg lê.

Wonderbaar, Raadsman — nie ʼn krisiskonsultant soos een van Agas se vele raadgewers nie. Hy gee selfs meer as wyse raad, Hy maak met wondermag nuwe deure oop.

Sterke God is sy naam — so sterk soos God self. Nie ʼn generaal wat veilig agter mure wegkruip nie, maar Iemand wat die leiding kan neem in die stryd.

Ewige Vader — ʼn vaderlike vors, en dit vir ewig. Daar sal nooit ʼn einde kom aan sy vaderlike goedheid nie.

Vredevors — in staat om eindelik alle oorlogsvure te blus.

Dit lyk asof dit God self is wat hier besing word. Maar nee, dit gaan tog regtig oor ʼn kind wat tussen ons mense gebore word. Dit moet dan wel ʼn kind wees wat vanaf sy geboorte reeds uitstyg bo alle konings wat Juda al ooit gehad het. ʼn Kind op die vlak van die Hoogheilige.

krib

Jesaja se profesie gee nie net hoop vir die verre toekoms nie, maar ook iets om nou in die duisternis aan vas te hou. As die Langverwagte so besing kan word, dan is Hy meer as ʼn mens. Dan het Hy deel aan God se ewigheid. Dan is Hy nou al aanwesig: God met ons, Immánuel.

So kan Jesaja vir die ongelowige koning Agas die geboorte van hierdie Immánuel as ʼn teken voorhou. Agas het nie die vervulling van daardie teken in Christus beleef nie. Maar tog spreek Jesaja in sy profesieë hierdie Immánuel reeds aan asof hy sal teenwoordig wees wanneer die Assiriërs binnekort kom:

Die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immánuel!Jesaja 8:8

God met ons. Met ons in Christus. Ook ons sien Hom nie. Maar as Christus werklik God is, sit Hy nie en wag in ʼn hoekie van die heelal nie. Dan werk Hy nou as ʼn ewige Vader met goddelike krag dwarsdeur alle pyngeskreeu heen aan ʼn geweldige vrede. Dan is Hy in staat om met sy wonderbare raad my lewe te lei, selfs in die swartste weke.

As ek dit nie erken nie, bly ek rondswerwe; en waar ek ook al kyk — verstikkende duisternis.

Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.Jesaja 9:5

Hierdie leer van die heilige Drie-eenheid is altyd gehandhaaf en onderhou in die ware Kerk van die tye van die apostels af tot nou toe...Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 9