Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Tyd Om Te Dink...

opgejaag

Iets wat in die gejaagde tyd waarin ons leef, dikwels gehoor word, is die versugting: Ek het nie tyd nie. Hiermee word gewoonlik bedoel dat ’n mens nie tyd het om een of ander ding te doen nie. Dikwels is dinge wat so nagelaat word, eintlik baie belangrike sake wat nie nagelaat behóórt te word nie. Dikwels het mans weens werksdrukte of wat ook al – nie genoeg tyd om aan vrou, kinders en ’n gesonde ge­sinslewe te spandeer nie. Ouers en kinders het nie tyd om saam te wees en saam te doen nie. In hoeveel huise is daar weens die gejaag – om kinders by die skool te kry, en man en/of vrou by die werk, en om al die ander verpligtinge na te kom nie meer tyd vir ’n gesinsete nie, en wat nog van gesamentlike huisgodsdiens?

Dit is in sulke omstandighede dat die woorde van die Prediker (3:1-9) oor die knellende bande van die tyd vir ’n mens nuwe betekenis kry. “Elke ding het sy vaste tyd” en vir ons is dit dikwels ’n slawerny, ’n gejaag na wind, sonder werklike sin en doel. Ons sien dit mos in die rustelose gejaag op die wêreld rondom ons wat dikwels op ’n harde wyse sy tol in ons lewens eis, in die nadelige gevolge op gesondheid en onderlinge verhoudinge. Daar is nie tyd nie, want daar is te veel om te doen.

Dit is op hierdie punt egter dat ons tot stilstand geroep word. Prediker sê ook dat God aan die mens ’n besef gee van die onbepaalde tyd (Pred. 2:11). Die 1983-vertaling sê dat God “die eeu in die mens se hart gelê het”. Hiermee word bedoel dat God aan die mens die opdrag gegee, het om oor tyd en oor dit wat in die tyd gedoen word, na te dink. Is ons nie dikwels so besig om te doen dat ons naderhand nie meer dink nie? Ons moet tyd maak om ernstig na te dink oor die doel van ons lewe. Ook oor hoe alles wat ons doen, in daardie doel inpas al dan nie. Die doel van ons lewe moet steeds God se eer wees ­– en ’n gejaag na wind kan nie daaraan beantwoord nie. As ’n mens weer goed gaan dink, sal jy tyd hê vir die dinge waarop dit aankom – juis deur dit na te laat wat jou wegtrek van diens aan God in elke oomblik wat Hy jou skenk.