2 bladsye.

'Veilige Seksuele Omgang'

advertensiebord

Gereeld kan mens op die groot advertensieborde en ‘billboards’ langs die pad lees: Ek kies vir veilige seksuele omgang – of anders geen seksuele omgang. “Safe sex”.

Die advertensie-vermaning bevat, oppervlakkig gesien, iets soos Christelike ingetoënheid en Bybelse naasteliefde.

Veilige seksuele omgang – wie sou nie bly wees hieroor nie?

Veiligheid is ‘n groot ding, ‘n Bybelse opdrag. Jy moet jou naaste liefhê soos jouself!

Lê die oproep om veilig seksuele omgang te hê nie naby aan dit wat die Bybel sê, dat die liefde die naaste geen kwaad aandoen nie?

Dan volg die tweede sinnetjie: Of anders geen seksuele omgang. Dit klink baie beslissend. Amper asketies. Hierdie woorde herinner ietwat aan Bybelwoorde soos: Wie trou doen goed, wie nie trou nie, doen beter. Dan onthou jy jou van seksuele omgang. Jy beheers jouself. En: is selfbeheersing dan nie vrug van die Gees nie?

Dit lyk amper Bybels-kragtig: veilig – of onthou jou van seksuele omgang!

As mens egter eers ‘n bietjie hieroor nadink, sal jy sien dat die advies vir veilige seksuele omgang nie gegee word omrede naasteliefde nie. Dit wil juis die mens se eiebelang na vore bring. Dit wil hom waarsku vir die risiko van VIGS.

Veilige seksuele omgang beteken dus nie: beskerm en beveilig jou naaste nie, maar dit beteken eerder dat jy op jou hoede moet wees dat jou seksmaat nie HIV-positief is nie.

Dit wat soos naasteliefde lyk, is in feite agterdog. ‘Veilige seksuele omgang’ beteken: Pas op! Jy weet nooit met wie jy te make het nie en jy kan tog niemand vertrou nie. Selfs nie wanneer daar ‘liefde’ op die spel is nie...

Die Bybel is egter eerlik en bevrydend: “Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie” (1 Johannes 4:18).

Dit word dus duidelik – wanneer so ‘n advertensieboodskap oor veilige seksuele omgang langs die evangelie geplaas word – dat die ‘liefde’ van die wêreld angswekkend is.

‘Ek kies vir veilige seksuele omgang’ beteken: Op die ou einde is ek bang vir die ander een. Ek is bang vir die konsekwensies van my dade.

HIV toets

In al my verhoudings moet ek versigtig wees.

Die liefde van die Bybel ken nie hierdie vrees nie.
Dit hoef ook nie hierdie vrees te ken nie.
Liefde is in die Bybel immers die vervulling van die wet.

God se wet, wat aangaande die huwelik en seksualiteit nie slegs veiligheid nie, maar ook heiligheid leer. Heiligheid, wat seksualiteit verbind aan die huwelik en owerspel en die ruil van seksmaats verbied. Waar hierdie heiligheid heers, kom daar ook seën, nl. veiligheid.

Heiligheid en veiligheid word deur die wêreld losgemaak van mekaar. Hulle wil wel veilig wees, maar sonder heiligheid. Dan kom daar inderdaad chaos en angs. Angs, waarop die woorde van die advertensie sinspeel.

Wanneer jy heiligheid en veiligheid bymekaar hou, hoef jy nie meer bang te wees nie. Dan is dit nie: veilige seksuele omgang – of geen seksuele omgang, nie. Maar: heilige seksuele omgang, want dít is veilig. En die liefde wat die wet vervul, verdryf die vrees. ‘n Lewe in gelowige heiligheid is die optimale waarborg vir geborgenheid en veiligheid.