Bron: Kompas, 2004. 2 bladsye.

Verslaaf aan Pornografie

pornografie🔗

Die Probleem🔗

Die sondes wat in die wêreld gevind word, word ook in die kerk gevind. God se volk word negatief beïnvloed deur die agteruitgang waarin hulle leef. Ongelukkig is dit ook die geval met pornografie.

Pornografie is in vandag se samelewing baie meer beskikbaar as wat dit ooit in die geskiedenis van die Westerse beskawing was. Uitlokkende beelde word op advertensieborde geprojekteer, is vasgevang in tydskrifte en films en word wyd versprei deur die Internet. Dit is moeilik om pornografiese beelde te vermy. Norme in die samelewing het beduidend verander oor die laaste paar dekades. Dit het veroorsaak dat ʼn stortvloed van pornografie die mark oorspoel het.

Pornografie is ʼn groot besigheid. Daar word geskat dat in die VSA alleen $10 tot 14 biljoen per jaar daaraan spandeer word. Dit is meer as wat jaarliks aan dobbelary uitgegee word! Net soos dobbelary, is dit ook baie verslawend.

Ongelukkig is dit ook vir Christelike mans ʼn probleem. Volgens ‘Focus on the Family’ het sestien persent van die mans in die kerk, insluitende predikante, ʼn ernstige probleem met pornografie.

Pornografie en onwettige seks was nog altyd daar. Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle onmiddellik die behoefte gevoel om hul naaktheid te bedek. Hulle het besef dat hulle begeerte na mekaar nie meer suiwer was nie. As gevolg van die sonde het hulle mekaar om selfsugtige redes en genieting begeer.

Die teenwoordigheid van seksuele sondes en pornografie kan oral in die Bybel gesien word. Net soos by Adam en Eva het die pragtige geskenk van seksuele omgang, wat net vir getroude pare bedoel is, telkens weer ontaard en is dit misbruik. Selfs ʼn Godvresende man soos Dawid is seksueel geprikkel toe hy Batseba sien bad. Die gevolg was dat hy egbreuk gepleeg het.

Oorsake🔗

Wat is die rede dat iemand hom na pornografie wend? Daar is geen twyfel dat die hoofoorsaak daarvan by die sondige hart lê nie. In Jeremia 17:9 lees ons: “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” Toe die mens in sonde geval het, het hy heeltemal bedorwe geraak. Ons is nie meer in staat om heel te wees nie. Ons het vervreem geraak van God en is ook vervreem van ander mense. Daar het ʼn leegheid gekom wat vra na opvulling. Mense soek eenheid, heelheid. Dit is vir ons belangrik om tevrede en goed te voel oor onsself. As gevolg daarvan, streef ons daarna om die leegheid op te vul.

Daar is baie maniere om hierdie leegheid op te vul. Daarom raak ons maklik vasgevang in die een of ander verslawing. Hierdie slawerny is baie moeilik om te breek. Die mag van slawerny word dramaties geïllustreer deur die volk Israel nadat hulle Egipte verlaat het. Hulle was die Egiptenaars se slawe, maar die Here het hulle vrygemaak. Tog, toe hulle in die woestyn kom, wou hulle teruggaan – hulle wou teruggaan omdat daar nie so vinnig in hulle behoeftes voorsien is as wat hulle dit graag wou hê nie. Hulle het die onmiddellike bevrediging van die liggaam gesoek. Hulle wou nie wag tot God hulle voedsel en water gee nie. In Egipte het hulle, alhoewel hulle harde meesters gehad het, genoeg kos gekry en het hulle veilig gevoel. Maar in die woestyn het hulle ʼn onseker toekoms gehad en hulle moes gewoond raak aan die nuwe ervarings. Die Here moes harde tug toepas om hulle van die slawerny te verlos.

Dieselfde geld ook vir die slawerny van pornografie. Net soos baie ander dinge, is pornografie verfoeilik, maar ook plesierig. Wanneer jy eers verslaaf is, weeg die plesierige aspekte meer as die verfoeilike en bekende aspekte. Dit is veral maklik om toe te gee aan die verleidings wanneer jy swak is en nie vertrou op die Here wat jou red nie.

seuns en selffoon

Gevolge🔗

Mense wat verslaaf is aan pornografie doen nie net baie skade aan hulself nie, maar ook aan hulle geliefdes. Mans wat verslaaf is, sal ʼn vrou net as ʼn plesiervoorwerp beskou en sal intimiteit vermy. Hulle is onvolwasse en wil nie betrokke raak in ʼn intieme verhouding nie. In hulle gedagtes is dit makliker om ʼn verhouding te hê met ʼn lewelose voorwerp wat nie rekenskap vra nie. As gevolg hiervan begin hulle verhoudings met ander agteruitgaan en verbreek. Maar die erns van hierdie gevolge verbleek in vergelyking met die gevolge wat hierdie verslawing op die verhouding met God het. Die gebruik van pornografie veroorsaak ʼn gebroke verhouding met die Heilige God. Paulus sê in Efesiërs 5:3&5: “Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie … Want dit moet julle weet dat geen hoereerder … ʼn erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.” Daarom moet seksuele immoraliteit nie onder die mat gevee word in die kerk van God nie. Ons moet dit reg hanteer.

Herstel Gedrag🔗

Dit is baie moeilik om gedrag te verander – veral verslawende gedrag. Satan wil ons in slawerny hou. God vra egter van ons dat ons die sonde onder oë sien, en ook ander help om te breek met hul sondes. Ons kan dit nie sonder God se hulp regkry nie. Daarom moet dit met baie gebed gedoen word, met ʼn opregte begeerte om ons lewe te lei tot eer van die Here. Ons verhouding met God moet die eerste prioriteit wees. Slegs Hy kan die leegte in ons lewens opvul.

Die wat aan pornografie verslaaf is, dink, net soos die Israeliete in die woestyn, dat God hulle behoeftes moet vervul. As Hy dit nie doen nie, weier hulle om Hom en sy wette te eer. Verslaafdes moet hierdie manier van dink verander en hulle bekeer. Die wat naby aan die verslaafde is – eggenotes, ouderlinge, ouers, ens. – moet hulle wys op God en sy wette. Die verslaafdes is egbrekers en hoereerders en moet ook so behandel word.

Verhoudings met geliefdes moet ook weer opgebou word. Verder moet die verslaafdes onder oë sien wat die rede is vir hulle onwil om werklik in ʼn intieme verhouding met ander te wees. Dit is moontlik dat hulle in die verlede seergemaak is deur ander. As gevolg daarvan voel hulle ongeliefd en dit maak seer. Hulle is kwaad en het dikwels ʼn lae selfbeeld. Hulle is bang dat verhoudings weer sal pyn bring en daarom is hulle alleen. Al hierdie onderwerpe moet openlik en eerlik deurgewerk word om die negatiewe patrone te verander.

ʼn Verdere stap is dat die wat by pornografie betrokke was, moet verantwoording doen aan geliefdes. Pornografie word gewoonlik in die geheim bekyk. ʼn Man sal kyk wanneer sy vrou nie tuis is nie of alreeds gaan slaap het; tieners steek die tydskrifte onder die bed weg of kyk pornografie op die rekenaarskerm of televisie wanneer daar niemand is nie. Daarom, om die verslaafdes rekenskap te laat gee, moet die Internet, televisie en films gemonitor word. Kinders behoort nie toegang tot hierdie media te hê nie, tensy daar goeie toesig is – byvoorbeeld in die kombuis of in die sitkamer.

Op die Internet is daar webruimtes beskikbaar wat help om rekenskap te gee van Internetgebruik. Daar is byvoorbeeld ʼn webruimte met die naam “The Covenant Eyes Program”. (Wanneer jy by hierdie program aansluit, word daar gevra om ten minste een naam te gee van ʼn “Verantwoordelike vennoot”. Op ʼn gereelde basis kry die persoon dan ʼn rekord van alle webruimtes wat besoek is asook die tyd wat daaraan bestee is. Hierdie rekord word per e-pos na die “Verantwoordelike vennoot” gestuur.

rekenaar

Mans wat verslaaf was moet ook toestem dat hulle op dieselfde tyd as die vrou bed toe gaan en moet gewillig wees om te praat oor hulle lewe saam.

Satan is daarop uit om die kerk te vernietig. Hy wil ons jeug en ons huwelike verwoes. Pornografie is een van sy wapens. Laat ons nie toelaat dat Satan hierdie destruktiewe werk in die kerk doen nie. Laat ons die werke van die duisternis vernietig, Ons kan dit doen deur die oorwinning van Christus. Hy het ons vrygemaak van die sonde en die duiwel. Dit moet ook in ons lewe wys.