1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Voorsienigheid en regering

ʼn Ander kant van God se voorsienigheid is sy regering en heerskappy oor alle dinge. Dat God regeer is duidelik uit die Skrif (Ps. 2:2-4). As Heerser oor alle dinge en as die God van voorsienigheid, is Hy “die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here” (1 Tim.6:15).

Die regering in die voorsienigheid van God is:

  • Allesomvattend. Daar is niks, selfs nie Satan of sonde, waaroor God nie soewerein regeer nie (Job 1:12; Job 2:6).
  • Soewerein. God regeer nie alleen oor alle dinge nie, maar Hy regeer op so ʼn manier dat hulle sy wil moet doen en sy doel dien. By mense, engele en duiwels is daar in sy regering geen kompromieë met, of afhanklikheid van, die wil van sy skepsele nie (Job 9:12).
  • Regverdig. God regeer alle dinge só dat die verantwoordelikheid vir doen en late van mense, engele en duiwels hulle eie bly. Hy kan nie beskuldig word van die boosheid wat hulle bedryf nie al is Hy geheel in beheer daarvan en laat dit selfs gebeur (Rom. 19:17).
  • Doelgerig. God regeer nie net nie, maar Hy regeer ooreenkomstig ʼn perfekte plan waaraan alles moet voldoen en inderdaad voldoen. Niks gebeur per toeval nie. Niks verras God, sodat Hy van wil of gedagte sou verander nie (Ps. 115:3; Ps. 135:6; Rom. 9:21, 22).
  • Onbegryplik. So groot is God as Heerser oor alles dat sy weë ons verstand te bowe gaan (Job 9:10; Jes. 55:8). Alhoewel alle dinge meewerk ten goede van sy volk en tot vervloeking van die res, is dit nie vir ons altyd moontlik om dit te sien nie. Ons lewe deur die geloof, nie deur aanskouing nie (2 Kor. 5:7).
  • Genadig. God regeer vir die voordeel van sy volk (Rom. 8:28). Alle dinge werk nie toevallig ten goede saam vir hulle wat God liefhet nie, maar dit gebeur om dat God alle dinge deur Jesus Christus so bestier.

God se heerskappy is egter nie vir almal genadig nie. Sy heerskappy oor die goddelose is die teenoorgestelde van sy heerskappy oor sy volk. Dit is ʼn verdoemende heerskappy, nie net omdat hulle sy heerskappy verwerp en sy gawes minag nie, maar ook omdat hy hulle daadwerklik om hulle eie verderf en verdoemenis regeer. Hiermee word nie ontken dat Hy aan hulle goeie dinge gee nie — lewe en asem, kos en skuiling, vrugbare jare en die res — maar nooit uit liefde of in genade nie.

Omdat dit wat ons sien nie altyd lyk asof dit onder God se wyse bestuur is nie, moet God se regering met voorsienigheid gegló word. In plaas van orde sien ons wanorde in die skepping en in die samelewing; ons sien ongeregtigheid in plaas van geregtigheid, chaos en  oënskynlike verwarring in die  geskiedenis en die skepping. Desnieteenstaande glo en bely die geloof dat God in beheer is, dat niks toevallig gebeur nie, en dat deur die genade van God, alles ten goede is. Geloof hou vol dat alle dinge ten goede van God se volk moet werk, en dat hulle ten goede van hulle wat God liefhet saam werk.