1 bladsye. Vertaal deur  Nic Grobler .

Vrede

In die goddelose wêreld waarin ons lewe, word daar baie van vrede gepraat: vrede in die Midde-Ooste; vrede waar daar ook al gevegte en oorlog is. Niemand geniet bloedvergieting, doodslag en tweedrag nie; almal verkies vrede. Ons moet egter nie vergeet dat die Bybel oor vrede praat nie. Ware vrede is die vrug van regverdiging (Rom. 5:1).

Die Bybel sê dat daar geen vrede vir die goddelose is nie (Jes. 57:21). Húlle sê: “Vrede, vrede! — terwyl daar geen vrede is nie” (Jer. 6:14). Hulle is “soos ʼn onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op” (Jes. 57:20). Hulle ken nie eers die weg van vrede nie (Jes. 59:8).

Dit is alles waar, omdat ware vrede net die vrede is met God, deur Jesus Christus. Hy is die Vredevors (Jes. 9:5). Sy vrede is dié van geregtigheid voor God; om te weet dat God nie veroordeel nie; die vrede van die ervaring van die vergiffenis van sonde deur die sy offer en bloedstorting aan die kruis.

Ware vrede is die rus van die hart, siel en gewete in die wete dat God nie met ons grimmig is nie, dat Christus ons sonde weggeneem het sodat niks ons van die liefde van God kan skei nie: “En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid” (Jes. 32:17).

Hierdie vrede kom deur die geloof in Christus, ons regverdigmaker: “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus” (Rom. 5:1). Dit behoort aan hulle wat in die weg wandel van alles wat God beveel: “Daarom, geliefdes . . .  beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede” (2 Pet. 3:14).

Sonder dié ware, geestelike vrede maak niks ander saak nie. Vrede tussen mense is net skyn as hulle nie vrede met God het nie. Hulle sal ook nooit werklik vrede onder mekaar hê as hulle nie deur Jesus Christus vrede met God het nie.

Politici, onderhandeling en staakvuur-ooreenkomste kan nie ware en blywende vrede bring nie, want al sou hulle hul oogmerke bereik, het hulle steeds nie die harte van mense verander nie. Sonder die genade van God in Jesus Christus sal die mens steeds in boosheid en afguns lewe en mekaar haat (Tit. 3:3).

Sonder ware vrede met God kan daar nie ʼn blywende einde aan tweedrag en oorlogvoering in hierdie wêreld wees nie. Daarom plaas die christen nie sy vertroue in die pogings, beloftes en organisasies van mense nie, maar wag op die koms van Christus, die einde van hierdie aarde en die nuwe hemel en die nuwe aarde wat in Openbaring 21 beskrywe word. Die Christen mag, ter wille van die kerk en selfs ter wille van sy eie familie vir die tydelike beëindiging van oorlog en tweespalt bid, maar die vrede wat hy werklik verwag, is dié wat na hierdie wêreld in die toekomende wêreld kom.

Daarom sê Jesus aan almal wat in Hom glo: “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee nie, gee Ek aan julle” (Joh. 14:27).

Mag God aan jou en aan my ware vrede gee. Mag Hy dit aan baie gee!