Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Vrede op Aarde

vrede op aarde

"Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!" Vir eeue lank het hierdie boodskap van vrede troos aan miljoene mense gebring. Ook by hierdie Kersfees sal ons saam met die kerk van die Here wêreldwyd ons daarin verheug dat God sy Seun mens laat word het om ons van die oordeel te verlos. En aan God sal ons al die eer toebring.

Die 'vrede op aarde'-lied van die engele daardie nag in die oop veld word in hierdie dae voor Kersfees weer uit verskillende oorde op verskillende maniere gehoor. Waar die 'vrede op aarde' reg verkondig word, bring dit blydskap en troos. Waar dit egter verdraai word, bring dit verwarring en misleiding.

'n Vrede Uit die Aarde?🔗

Hoe word die vredesboodskap van Kersfees dan verdraai? Deur die 'vrede op aarde'-boodskap te verander na 'n 'vrede uit die aarde'-boodskap. Dit gebeur waar die vrede van Kersfees verkondig word as 'n blote vrede tussen mense, as 'n vrede wat van mense uitgaan en deur mense gedefinieer word. Menslike vredes-inisiatiewe word dan voorgehou as die 'vrede op aarde' waarvan ons by Kersfees hoor.

Menslike vredes-inisiatiewe moet natuurlik verwelkom word. Maar dit moet nie verwar word met die vrede op aarde waarvan die hemelse leërskaar daardie nag gesing het nie. Hulle het van 'n veel groter en heerliker vrede as dié van mense gesing. Hulle het gesing van die vrede wat die gebore Verlosser sou bring: die vrede van God vir die mense in wie Hy ʼn welbehae het.

Later, toe die gebore Verlosser reeds in die skadu van die kruis gestaan het, het Hy vir sy dissipels gesê: "Vrede laat Ek julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie" (Joh. 14:27). Die vrede van die wêreld wat uit die aarde kom, is nie ware vrede nie, want dit is buite Christus om. Die vrede wat van Christus kom, is ware vrede op aarde, want Hy het sondaarmense met God kom versoen.

Die Vredesboodskap Omgedraai🔗

Een van Satan se ergste leuentegnieke is om die waarheid om te draai. So gebeur dit ook dat die vredesboodskap van Kersfees verdraai word deur dit om te draai. In plaas daarvan dat 'vrede op aarde' as 'n boodskap van versoening met God verkondig word, word dit gebruik as 'n argument om die goddeloosheid van die mens te aanvaar.

Met 'n appèl op die 'vrede op aarde' word Kersfees afgeplat tot 'n tyd van welwillendheid teenoor alle mense. Daardeur word gelowiges se arm gedraai om die lewenstyl van die goddelose wêreld te aanvaar. Kersfees word selfs gepropageer as die tyd van ongetemperde jolyt en uitspattige besteding. Diegene wat dan nie aan sulke praktyke wil meedoen nie, word beskou as dempers en dwarstrekkers wat teen die 'gees van Kersfees' in optree.

kersboom

Kersfees word ook voorgehou as die tyd van welwillendheid teenoor 'andersgelowiges'. Ter wille van 'vrede op aarde' moet die kerk ophou om godsdienstige verskille op die spits te dryf. Nou is die tyd om die hand van begrip, vriendskap en vrede na ander godsdienste uit te reik. So word die vrede van Christus verdraai en uiteindelik teen Hom gedraai.

Die Vredesboodskap Reg Verkondig🔗

Die taak van die kerk bly steeds om die 'vrede op aarde' so te verkondig dat die eer aan God in die hoogste hemele sal toekom. Dit beteken dat ons die vredesboodskap van Jesus Christus, die Vredevors, reg sal verstaan en onvervals, onverswak, onbevrees, met krag sal verkondig. So nie, word die skerp tweesnydende swaard wat ons in die hand gegee is, die swak plek in ons wapenrusting — 'n Achilleshiel.

Dat Hy wat as Seun van die mens in Bethlehem gebore is die Seun van God is en dat Hy vrede op aarde bring oral waar Hy sondaarmense met God versoen, moet ons as vreugdeboodskap uitbasuin én uitlewe. Aan die wêreld moet ons bekendmaak dat ware vrede alleen by Christus te vind is. En by Hom vind ons ware vrede. In die vreugde van sy vrede verheug ons, ons in hierdie Kerstyd.