Bron: Kompas, 2003. 3 bladsye.

Waag dit om 'n Brugbouer te Wees

brug

Hulle woon reg langs jou. Ken jy hulle? Ons almal het hulle: bure. My bure het omtrent drie weke gelede ingetrek. Ek het die kinders dikwels buite sien speel, maar die ouers net ʼn paar keer gesien. Sedert hulle ingetrek het, het hulle nie gretig gelyk om hulle buurman te ontmoet nie. Miskien moet ek dit maar so laat.

Nee, wag. Ek is op ʼn sending. Nie as dominee nie, maar as ʼn Christen. Hierdie aarde is Jesus se terrein, en Hy het ons uitgestuur om die evangelie bekend te maak. Dit is nodig dat meer mense sy dissipels word en aan Hom gehoorsaam is. Ek is ʼn getuie. Jy is ʼn getuie. Sy instrument in hierdie wêreld.

Nou raak dit moeilik. Hoe is jy veronderstel om dit te doen? Jy weet waarskynlik dat baie mense dit nie waardeer as jy sommer met hulle oor geloof begin praat nie. Dit smoor die gesprek. Hulle voel jy wil hulle bekeer. En hulle het waarskynlik vele redes waarom hulle wegbly van die kerk en die Christelike geloof af.

So, hoe gaan jy dit doen? Hou jy die gesprek op die vlak van so af en toe, “Hallo, hoe gaan dit?” en “Dit is warm (of koud), nê?” Jy is bang om dit te oordoen. Maar terselfdertyd voel jy skuldig, want jy moet met hulle oor Christus praat.

Ek is besig om ʼn interessante boek te lees wat jou hiermee kan help: “Inside the mind of unchurched Harry and Mary. How to reach friends and family who avoid God and the church.” Dit is geskryf deur ʼn joernalis wat eers ʼn ateïs was, Lee Strobel.

Ek veronderstel Gereformeerde mense lees nie gewoonlik “Hoe om te…”-boeke nie. Maar hierdie is nie die gewone “Hoe-om-jou-huwelik-in-60-minute-te-red”-boek of die “Vyf-stappe-vir-ʼn-sinvolle-gesprek”-gids nie. As iemand wat self ʼn kerkvermyder was, ʼn intellektuele persoon wat gedink het Christelikheid is onsin, is Lee Strobel bekeer tot God. Nou leer hy ons iets oor hoe onkerklike Harry en Mary, jou gemiddelde bure, dink. Aangesien die meeste van ons in die kerk grootgeword het, is dit iets wat ons kan gebruik om die mense te verstaan waarmee ons gaan praat

Red Hulle?🔗

Waag dit om ʼn held te wees wat ander mense red – dit is een van die stellings wat hy maak. Jy glo dat ongelowiges die ewige dood in die gesig staar, nie waar nie?

As jy hulle help met iets wat hulle nodig het, sal hulle dit beslis waardeer: sneeu opskep, miskien ʼn voorskrif gaan haal, hulle by die lughawe aflaai, sekerlik. Maar die probleem is dat hulle blykbaar nie enige hulp op geestelike gebied verlang nie. Harry wil nie gered word nie. Anders as “Superman” wat verskyn sodra mense om hulp roep, kan jy nie die deur platstoot in ʼn poging om jou bure, vriende of kollegas te red nie.

Ons moet eerder tyd neem om hulle te leer ken, en opregte belangstelling toon. Jy bou nie daardie verhouding net omdat jy hulle wil bekeer nie, maar die verhouding, asook die deel van die evangelie, moet spruit uit opregte belangstelling en liefde. Dit is omdat jy soveel vir die ander omgee, dat jy wil hê hulle moet Christus vind.

bure

Waag dit om ʼn Brug te Bou!🔗

Die stap wat jy moet neem, is om hulle te ontmoet waar hulle is. Wat daarvan om meer tyd te spandeer saam met die verlore mense wat jy ken, in plaas daarvan om altyd net met kerklidmate te sosialiseer? Jy sal waarskynlik gemakliker voel tussen mense wat net soos jy glo, en jy mag selfs (net soos ek) grootgemaak wees met die idee dat ongelowiges jou kan beïnvloed en jy hulle sal volg voor jy jou oë kan uitvee.

Maar het jy nie intussen gegroei nie? Is jy nie ʼn volwasse gelowige nie? En het jy nie die Gees van Jesus Christus, wat jou help om op die regte spoor te bly, ontvang nie? Ons moet nie so bang wees vir die wêreld nie, maar besef dat ons koning, Jesus Christus, ons uitstuur.

Dit is in daardie daaglikse en algemene verwantskappe wat ons die geleentheid sal vind om die gesprek op ʼn ander vlak te plaas, en die dinge te bespreek wat werklik saak maak. Ons stuur sendelinge uit na ander lande, want daardie mense is te ver weg en hulle taal en kultuur is nie vir ons almal toeganklik nie. Maar ervaring in evangelisasie toon dat mense kerk toe kom omdat hulle iemand in die kerk ken, wat geduldig en liefdevol genoeg was om ʼn verhouding op te bou, en waaghalsig genoeg was om hulle te nooi.

Gryp die Geleenthede Aan🔗

Maar nou kom jy by die volgende hekkie. Jy mag bang wees om inbreuk te maak op hulle privaatheid; om te hard te druk en op so ʼn ooglopende manier oor Jesus te praat, dat hulle wegskram. Harry wil nie gedruk word nie, maar ernstig opgeneem word. Neem tyd om daardie verhouding op te bou. En wag tot God die tyd en die manier aantoon vir ʼn geestelike gesprek. Wanneer daardie oomblik aanbreek, moet jy dit ook aangryp. Moenie dat dit verbygaan omdat jy bang is nie, moenie veilig speel en die kwessie vermy nie.

Die meeste van ons sal waarskynlik meer berou hê oor onbenutte geleenthede om die evangelie te deel, as oor oomblikke van verleentheid wat ons ervaar het, of gevrees het, toe ons voortgegaan het om daardie geleenthede te benut.

Wanneer jy daardie brug bou, het jy ook die durf nodig om dit oor te steek en die gesprek te rig op geestelike aangeleenthede soos die geleentheid hom voordoen. As jy regtig wil hê dat die persoon gered moet word, is dit nodig om op een of ander stadium vir hom te vertel van die enigste weg tot redding is. En as jy luister en die mense leer ken, sal jy ʼn verhouding bou waarin dit waardeer sal word as jy die betrokke kwessies aanraak. Aangeleenthede sal bespreek word, Mary sal ʼn opmerking maak, Harry sal skielik ʼn vraag vra, en op daardie oomblikke moet jy gereed wees om die geleentheid aan te gryp en die insig te deel wat jy uit die Bybel verkry het.

Aangesien ons almal mense is, deel ons baie dinge met ongelowiges, alhoewel jy dalk nie so mag dink nie. Mary maak ook kinders groot en is bekommerd oor hulle soos hulle ouer word; Harry tob ook oor sy selfrespek en het probleme by die werk.

Die vraag is: het jy oor hierdie alledaagse kwessies nagedink en kan jy dit wat jy uit die Bybel geleer het, in ʼn paar sinne opsom, só dat Mary dit kan verstaan? Kan jy aan Harry vertel hoe jy jouself sien vandat jy verstaan hoe God jou aanvaar? En kan jy dit op ʼn natuurlike wyse uitdruk, sonder om moeilike woorde te gebruik wat hulle nie ken nie?

saam koffie drink

Kry die Opleiding🔗

As jy begin om op ʼn geestelike vlak te gesels, sal die oomblik aanbreek wanneer jy hulle moeilike vrae sal moet beantwoord, hulle huiwering om kerk toe te gaan sal moet aanspreek en hulle weerstand teen God sal moet bestry.

Miskien is jy bang dat jy nie al die antwoorde sal hê nie. Dit is die rede waarom God ons ʼn plek in die kerk gegee het. Hier ontvang jy onderrig, om jou toe te rus, nie net vir jou eie diens aan God nie, maar ook om dit te deel met Harry en Mary. Jy kan die gemeenskap in die kerk vir hierdie doel gebruik: om mekaar te ondersteun in hierdie moeilike taak van aanklank vind by Harry en Mary. Deel ondervindings, vra vrae, soek saam na antwoorde, en bid vir mekaar en vir daardie verlore vriende. Die kerk is nie net ʼn plek waar ons ʼn geestelike tuiste vind nie; dit is ook die opleidingsterrein vir ons taak in die wêreld. Sou dit nie opwindend wees om daaroor te praat met ander kerklidmate wat voor dieselfde uitdagings staan nie? Julle gesprekke sal ongetwyfeld diepsinniger en meer betekenisvol raak. Julle sal vreugde daaruit put om saam die Skrifte met nuwe passie en ywer te ondersoek. En jy sal die bevrediging daarvan smaak om deur God gebruik te word om ander na Christus te lei.