2 bladsye. Vertaal deur Charlotte Roestorff.

Waarheid en Liefde

bybel

Dink vir ʼn oomblik saam met my oor onderrig en verhoudings. Liefdesverhoudings moet nie veronagsaam of marginaliseer word nie. Hulle is onontbeerlik in egte, standhoudende, lewensveranderende onderrig. Amen.

Daarom wend ek my tot die Bybel. Ek vind in plaas van die woorde “opvoeding”  en “verhouding”, die woorde “waarheid” en “liefde”. Wat sê die Bybel dus oor wat die verhouding tussen waarheid en liefde is? Daar is ten minste vier maniere waarop mens oor hierdie verhouding kan praat.

1.  Waarheid streef na liefde🔗

“Die doel van die opdrag is liefde uit ʼn rein hart, ʼn skoon gewete en ʼn ongeveinsde geloof” (1 Timotheus 1:5). Let wel: die doel is nie onderrig nie, maar liefde. Onderrig is die middel. Dit is ondergeskik. Die waarheid dien die liefde. Onderrig dien verhoudings – hoofsaaklik die verhouding tussen ons en God, maar ook tussen Christene onderling, en tussen ons en ongelowiges. Die “doel” van alles wat ons geleer word, is liefde.

“Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, ... laat ons eerder ... mekaar aanmoedig” (Hebreërs 10:23-25). Die doel van ons wedersydse aansporing en aanmoediging is dat dit liefde sal wek. Ons voeg die insig in die “belydenis van wat ons hoop” by die insig in “mekaar”, en die effek wat ons kry, is dat ons die liefde opwek. Die waarheid van lering en die waarheid van ag-gee-op-mekaar verenig met die doel om lief te hê.

2.  Liefde streef na waarheid🔗

Liefde “is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid” (1 Korintiërs 13:6). Liefde is bly wanneer die waarheid gepraat word. Daarom streef liefde na die waarheid. Dit ondersteun die waarheid. 

“...met groot kwelling en angs in my hart het ek deur baie trane heen aan julle geskryf, nie om julle te bedroef nie, maar dat julle kan weet van die liefde wat ek in so ʼn groot mate teenoor julle koester” (2 Korintiërs 2:4). Hier is ʼn voorbeeld van hoe liefde streef na die waarheid. Paulus is vervul met liefde en dit dwing hom om ʼn brief te skryf wat streng is, en hartseer by hom en die Korintiërs veroorsaak het. Maar daar moes gepraat word. Daarom het die liefde gepraat. Die liefde praat die waarheid in persoonlike hoedanigheid en in leerstellige hoedanigheid.

brief skryf

3.   Die liefde dra die waarheid in die regte woorde oor🔗

Terwyl “ons in liefde ... die waarheid” praat, groei ons “in alle opsigte na Hom ...  Hy, Christus, is die Hoof...” (Efesiërs 4:15-16). Daar is ʼn liefdelose manier om die waarheid te praat. Daardie manier van waarheid praat, moet ons afkeur. Maar daar is ʼn manier om die waarheid in liefde te praat, en só moet ons dit doen. Dit is nie altyd ʼn sagte manier van praat nie, anders sou Jesus van ʼn gebrek aan liefde beskuldig kon word oor hoe Hy sommige mense behandel het volgens die Evangelie. Maar ons moet soek na daardié manier, wat in die omstandighede die aanhoorder die meeste sal kan help. Soms is dít wat na harde woorde sou klink teenoor een groep, ʼn noodsaaklike liefdesdaad teenoor ʼn ander groep en nie verkeerd teenoor die groep aan wie dit gerig is nie. Maar in die algemeen vorm die liefde die waarheid in woorde en dade met geduld en sagtheid (2 Timoteus 2:24-25).

4.  Waarheid gee vorm aan die manier waarop liefde betoon word🔗

“Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy opdragte gehoorsaam, en sy opdragte is nie ʼn swaar las nie” (1 Johannes 5:2-3). Dit is nie altyd voor die hand liggend watter dade liefdevol is nie. Dus vertel Johannes vir ons dat ʼn sekere waarheid ons sal help om te weet watter dade van ons liefdevol is. Een waarheidstoets vir ons liefde is of ons die gebooie van God teenoor mense nakom. Met ander woorde, liefde kan nie losgemaak word van die waarheid van God se wil nie. Waarheid bepaal hoe om liefde te bewys.

Laat ons bid dat God sy liefde en waarheid in ons sal oorvloedig maak en op al hierdie maniere met ons verweef tot die eer van sy met waarheid gevulde liefde en liefdevolle waarheid.