Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Waarom Kruip God Dan Weg?

vraagtekens in hemel

Daar is seker nie ’n kind wat nie lief is om wegkrui­pertjie te speel nie. Dit is opwindend om na almal te soek wat wegkruip! Dit is net so opwindend om hulle te vind en te ‘blok’. Dit is nog meer opwindend om so weg te kruip dat die een wat aan is jou glad nie kry nie.

Wegkruip is vir ’n misdadiger ’n baie ernstige saak en nie net ’n ligtelike spel wegkruipertjie met die gereg nie. Hy moet vir die langarm van die gereg wegkruip sodat hulle hom nie kan vind nie.

 • Die Here is tog nie ’n kind wat met die mense wegkruipertjie speel nie?
   
 • Nog minder is die Here ’n misdadiger wat vir agtervolgers moet skuil.

Tog sê die Here: “Julle sal my soek en my nie kry nie” (Spreuke 1:28b).

Waarom doen die Here dit?

Hy het immers die mens beveel om Hom te soek. Psalm 105:4

Hy wil hê jy moet Hom opsoek en jou saak voor Hom bring sodat Hy daarna kan luister.Job 5:8

Hy het ook belowe dat díe wat Hom soek Hom sál vind. Matthéüs 7:7; Lukas 11:9

Die gesindheid en doel waarom die mens die Here soek sê ook baie.

 • ’n Hele dorp soek Jesus ter wille van sy gene­singswonders (Markus 1:32-39).
   
 • ’n Skare mense soek Jesus by die meer van Galilea ter wille van hulle honger mae wat skree (Johannes 6).
   
 • ’n Bende met stokke en swaarde gewapen soek Jesus om Hom te arresteer (Johannes 18:4).
   
 • Josef en Maria soek Jesus omdat hulle gedink het Hy het weggeraak (Lukas 2:41-48).
   
 • Jesus se moeder en broers en susters soek Hom om te gesels en navraag te doen hoe dit met Hom gaan (Markus 3:31-34).

Selfs al soek die mens Hom nie altyd nie sal Hy Hom láát vind, sê die Here (Jesaja 65:1; Romeine 10:20; 2 Korinthiërs 15:2).

Maar dan moet die mens Hom soek terwyl Hy nog te vinde is. Jesaja 55:6

Daar kom dus ’n tyd wanneer die Here nie te vinde sal wees nie, al soek en roep die mens hóé na Hom (Spreuke 1:28; Hoséa 5:6; Eségiël 8:18).

Dit is wat gebeur met die onkundiges, grootpraters en swape.Spreuke 1:22

persoon bid

Want deur hulle hele lewe het hierdie mense hulle doof gehou vir God se roepstem en daarna nie ge­luister nie (Spreuke 1:24-25). Tóé meteens toe die nood en oordeel oor hulle kom (Spreuke 1:26-27) toe soek hulle die Here.

Maar toe vind hulle Hom nie!!

Hoekom nie?

Omdat God baie goed sien as die mens Hom ver­keerd soek.

Die Here sien baie duidelik wanneer die mens met verkeerde en selfsugtige bedoelings na Hom soek.

 • God sien wie Hom soek uit eie belang (Filippense 2:21; 1 Korinthiërs 10:24).
   
 • God ken die bedoeling en motief van die mens in sy optrede (1 Kronieke 29:9).
   
 • God weet as die mens vals is in sy optrede (Psalm 78:34-37).
   
 • God oordeel as jy nie in waarheid uit jou hart na Hom soek nie (Hoséa 7:14).

Dat hierdie verharde sondaars uit Spreuke 1 nóú die Here soek is alleen vanweë die nood waarin hulle verkeer. Ware berou is nooit te laat nie. Laat berou is nooit eg nie. Dit is berou op grond van druk. Dit is waardeloos. Dit is berou aangevuur deur vrees! Wanneer God se oordeel intree is alle roep en soek vals en tevergeefs!!