Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Ware Identiteit

sonneblom voor gesig

Identiteit is ten diepste nie van iets buite jou afhanklik nie. Kom ons neem die voorbeeld van rykdom. So maklik kan 'n ryke 'n besondere gevoel van identiteit hê, want rykdom maak trots en selfgenoegsaam en verhoog die gevoel van selfwaarde.

In die lig van die Skrif het so 'n ryke egter niks wat werklik saak maak nie en sy rykdom het geen aandeel ten opsigte van ware identiteit nie. Dit blyk baie dui­delik uit die gelykenis van die ryk man en die bedelaar in Lukas 16.

In die gelykenis is dit die ryk man wat so selfver­sekerd op sy vol skure roem, maar in die gelykenis het hy nie eens 'n naam nie. Daar word slegs verwys na die ryk man. Hy is 'n onbekende by God, omdat hy glo dat hy homself kan help en God se hulp nie nodig het nie.

Die bedelaar het egter 'n naam, Lasarus — wat be­teken "God help". Ware identiteit anker dus ten diepste in jou verhouding tot God. Dit anker in die besef: jy is 'n nietige en sondige mens wat God volkome nodig het. Dit is die heel belangrikste kenmerk van ware identiteit, want dan gee God jou 'n naam soos in die geval van Lasarus.

Die ryk man het gedink dat hy iemand is – deur dit wat by besit – deur iets buite homself. Hoe baie mense toets nie ook vandag nog hulle ware identiteit aan dinge buite hulleself nie, soos sukses en prestasies, soos 'n vriendekring, soos die luuksheid van besittings. In die oë van God het daardie mens 'n naam en 'n ware iden­titeit by wie dit nie allereers gaan om dit wat buite jouself is nie, maar om dit wat binne jouself is. Identiteit word nie bepaal deur uiterlike omstandighede nie, maar ten diepste deur daardie opregte geloofskennis dat jy God in alles nodig het. So 'n gelowige noem God 'n koningskind, omdat hy weet hoe afhanklik hy van God is (kyk Matteus 5:3).

Hoe anders as die wêreld meet en werk God tog nie. Nie die weg van eiewaarde en selftrots nie, maar die weg van nederige klein word voor die Here; die weg van geloofsvertroue en gehoorsaamheid. Dit is die weg wat Jesus geloop het: die Koning van die konings wat 'n dienskneg word, die Meeste wat die minste word, die Almagtige wat Hom soos 'n magtelose laat gevange neem, die Heilige wat in ons plek sonde word, die Lewende wat vir ons die dood ingaan en die Regter wat Homself uitlewer om as misdadiger beskuldig te word.