Bron: Kerk en Woord, 1999. 1 bladsye.

Wie is God?

boesmans

'n Tydjie gelede het ek die volgende verhaal gelees. Dit het oor vyf Boesmans gegaan. Hulle het hul geboortedorp ver­laat en was in die stad Johannesburg. Daar het hulle kennis gemaak met elek­trisiteit. Toe hul weer by hul stamgenote tuiskom, het hulle met mekaar gepraat oor wat elektrisiteit is. “Weet jy wat elek­trisiteit is?” het die eerste gesê. “Elektrisiteit is lig. Ek het ontelbaar baie lampe in die huise en op straat sien brand. Toe ek vra hoe die lampe sulke stralende lig kan gee, kry ek as antwoord: ‘deur elektrisi­teit’”. Die tweede het gesê: “Ek stem nie met jou saam nie. Want ek het gesien dat water op 'n metaalplaat aan die kook gebring word. Toe ek vra waarom die water so warm word, was die antwoord: ‘deur elektrisiteit’. Dus jy maak my niks wys nie. Elektrisiteit is warmte”. “Wel”, sê die derde, “dit het jy gedroom. Ek was op die warmste van die dag in 'n koel­huis waar baie geslagte vleis opgeberg was. Toe ek vra hoe dit daar op die warmste van die dag so ontsettend koud kan wees, antwoord hulle: ‘deur elektrisiteit’. Ek weet dit vir 100% seker dat elektrisiteit koue is”.

“Julle moet geen onsin vertel nie”, het die vierde gesê. “Ek het 'n enorme groot hefboom gesien wat laste so groot soos 'n olifant kan optel. Toe ek vra met watter krag die hefboom die swaar vragte kan optel, het hulle gesê: ‘deur elektrisiteit’. Ek het met my eie oë gesien elektrisiteit is krag”. Toe sê die vyfde: “Jy weet niks waarvan jy praat nie. Want ek het 'n vrou gesien wat 'n koperdraad aangeraak het en dood neergeval het. Toe ek vra waar­deur die vrou gesterf het, het hulle vir my gesê: ‘deur elektrisiteit’. Niemand hoef my te vertel wat elektrisiteit is nie. Elektrisiteit is die dood”.

Hulle het só heftig gedebatteer dat hulle uiteindelik kwaad uitmekaar gegaan het. En as jy hulle stamgenote vra wat elek­trisiteit is, dan sê hulle, hulle weet nie … En dat jy net rusie daardeur kry.

Die probleem van die Boesmans was, dat hulle nie regtig navraag gedoen het wat elektrisiteit is nie. Hulle het net op hul eie ervarings staatgemaak. Hulle het hul eie ervaring, om vas te stel wat elektri­siteit is, tot maatstaf gemaak.

Gaan dit nie met die geloof in God ook in baie gevalle so nie? Baie jongmense (en ook oueres) het hulle eie mening oor God. Die een sê: “God bestaan nie”. Hy weet geen raad met die moeilike dinge wat in die wêreld gebeur nie. Die gevolg­trekking is: “God sal wel nie bestaan nie, want as Hy daar was, sou Hy ingryp”. 'n Ander sê: “God is 'n genadige God”. Hy doen nie sy bes om teen die sonde te stry nie en hy het nog niks oorgekom nie. Op grond daarvan sê hy: “God is gewel­dig genadig. Hy vergeef alle sondes. Moe­nie jou bangmaak vir Sy oordeel nie”.

'n Derde dink net aan die toorn van God. Hy kan deur sy opvoeding slegs aan 'n streng God dink wat met Sy oordeel kom.

Dit is net soos by die Boesmans. Hulle sien net een kant van elektrisiteit, omdat hulle hul eie ervaring tot maatstaf maak. As hulle dit met mekaar sou bespreek, sou hulle seker rusie kry.

Die probleem is: hulle het nie waarlik gesoek na Wie God is nie. Jy kan dit alleen maar deur na die Bybel te luister begryp en op die Here Jesus te let. God maak Homself in die Bybel bekend. En Jesus Christus is die Beeld van sy Hemel­se Vader. Laat ons van die Boesmans se fout iets leer. Dat ons nie te gou moet dink dat ons weet wie God is nie. Maar laat ons Hom soek op die plek waar Hy te vinde is.