Bron: Die Kerkblad, 1987. 2 bladsye.

Sterfbed - Geboortebed

sterfbed

Baie mense probeer die gedagte aan die dood ont­wyk en hulle vermy dit in alle gesprekke. Tog is dit 'n werklikheid waaraan geen mens kan ontkom nie.

'n Ware gelowige hoef nie vir die dood bang te wees nie, maar kan met groot verwagting aan die dood dink. Vir 'n kind van die Here is die dood 'n wonderlike troosvolle belewenis.

Geboortebed🔗

Die Bybel gee vir ons 'n helder perspektief op presies wat besig is om met elke mens in hierdie lewe te gebeur. Ons is naamlik almal besig om stadig dood te gaan. Die doopsformulier leer ons dat hierdie lewe niks anders is as 'n stadige dood nie.

Die lewe wat ons in ons liggame voer, ken geen ander pad nie as die pad na die dood en die graf. Uiteindelik keer die stof terug na die aarde soos dit was (Prediker 2:7).

'n Mens se geboortebed is dus inderwaarheid jou sterfbed.

Sterfbed🔗

Waar is ’n gelowige die oomblik nadat hy/sy laaste asem uitgeblaas het?

Hieroor is die Woord van die Here baie duide­lik:

  • “...en die gees na God terugkeer wat dit ge­gee het" (Prediker 12:7).

  • Die woorde van Jesus aan sy mede-kruiseling: "Vandag sal jy saam met My in die paradys wees" (Lukas 23:43).

  • "Ek verlang daarna om heen te gaan en saam met Christus te wees, want dit is verreweg die beste" (Filippense 1:23).

Die Heidelbergse Kate­gismus vat dit vir ons mooi saam: "Ons dood is geen betaling vir ons sondes nie, maar 'n afster­wing van ons sondes en 'n deurgang na die ewige lewe" (V/A 42).

Ons kan dus aan ons ont­slape dierbares wat in Christus geglo het, dink – nie as mense wat dood is nie, maar as mense wat lewe. Wat meer is: Hulle lewe saam met Christus. "Wie in My glo, sal lewe al sterwe jy ook" sê Jesus vir Marta (Johannes 11:26).

Vir die gelowige is sy sterfbed dus inderwaar­heid sy geboortebed – die begin van 'n heerlike nuwe toekoms!

Geloofsekerheid🔗

Kan 'n gelowige in hierdie lewe alreeds daarvan seker wees dat sy ewige eindbestemming by Chris­tus gaan wees? Alte seker!

  • "Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kin­ders van God is" (Romeine 8:16).

  • En benewens dit: 'n Goeie boom dra goeie vrugte: vrugte van be­kering (Lukas 3:8), die vrug van die Gees (Galasiërs 5:22 vv.). Uit die gewone praktyk van jou lewe kan jy aflees of jy 'n kind van die Here is.

Wanneer die ware ver­bondskind van die Here aan die dood dink, dan kan hy op sy sterfbed die ge­bed wat by sy doop gebid is, tot ryke vertroosting in herinnering roep: "Om dan eindelik hierdie lewe wat tog niks anders is as 'n stadige dood nie – om U ontwil getroos te verlaat en die laaste dag voor die regterstoel van Christus sonder verskrik­king te verskyn".