2 bladsye.

Miga 5:1 - Uit die Verre Verlede

Brand

Dit was in die tyd van Hiskia. Swart rookwolke het oral bo die heuwels uitgestyg. Die mense kon dit sien vanaf die mure van Jerusalem. Hul mae het op ʼn knop getrek oor hul familie in die dorpe en stede van Juda. In hul gedagtes sien hulle hoe die Assiriërs die deure ooptrap en mense buite toe sleep. Hulle hoor die bang gehuil van kinders en sien hoe gewetenlose soldate onverskillig weer ʼn fakkel na ʼn huis gooi. Die mense is magteloos. Hier in Jerusalem is hulle vir eers veilig, maar daar was nie ʼn manier hoe hulle die ander mense sou kon help nie. Dit is vooraf geprofeteer. Dalk het hulle dit ook vir mekaar gesê: "Jesaja en Miga het dit voorspel”. Miga het selfs die stadjies op hulle name genoem: Gat, Afra, Safir, Saänan, Bet-Haësel en nog vele meer. Dit was voorspel, maar dit bied nou geen troos nie. Nou weet hulle hoekom dit gebeur: Vanweë ons afgodery en uiterste onreg waaraan ons almal deelgeneem het, met die leiers voorop.

Agteraf weet ons dat die Here vir Jerusalem in sy groot genade gespaar het (2 Konings 19). In een nag is die gewetenlose leër van Assur vernietig. 185 000 manne is gedood, wat almal begrawe moes word op Judese bodem. Dit is ʼn wonder. Intussen was die platteland van Judea vernietig. Eintlik is dit nie eerlik nie, want die sonde het in Jerusalem begin en tog is dit gespaar. In Jerusalem kon die lewe gewoon aangaan, met die kans om juis welvarend te word, omdat alle kompetisie in die omgewing verdwyn het.

Het hulle daardie tyd ook gedink aan ʼn ander profesie van Miga oor Betlehem? Hierdie stadjie was op dieselfde roete van die Assiriërs. Die stadjie het nie baie beteken nie, ook al was dit waar die koningshuis vandaan gekom het. Na hierdie verwoesting sal dit nog verder op die agtergrond kom. Dalk het hulle in Jerusalem saam nagedink oor Miga se woorde: "En jy, Betlehem-Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ʼn Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid!” (Miga 5:1). Ja mense, dit lei tot nadenke! Sal hierdie verwoeste stadjie Betlehem weer ʼn koning bied? Die paleis is dan al eeue lank in Jerusalem! Al lewe ons nie meer in Salomo se glorieryke dae nie, word daar tog nie verwag om weer van vooraf te begin nie? Of wag daar vir Jerusalem dalk swaar tye, selfs swaarder as wat ons nou beleef?

Ja, en dan die grootste verrassing. Die heerser uit Bethlehem – sy oorsprong lê baie vêr terug in die grys verlede.

Sy oorsprong? Hiervoor word ʼn seldsame woord gebruik, wat nou verbonde is met die woord ‘uitgang’ en dit kan op verskillende maniere gebruik word: onder andere by water wat opwel uit ʼn bron, by woorde wat gepraat word, by die lewering van perde uit Egipte en ook by die uitgange van die tempel.

So iets sal dit dan ook hier in Miga 5 beteken: iets te doen met oorsprong of bron. Sy uitgange (meervoud) lê ver terug, in die grys verlede.

Waarvandaan kom die heerser? Uit Betlehem, verseker, maar eintlik al vanuit die grys verlede. Die meervoud kan daarop wys, dat Hy in die verlede al meer kere hom bekend gemaak het. Was Hy dalk die besondere engel van Jahwe wat Hom meerdere kere bekend gemaak het?

Uitgange: ʼn vae begrip. Of Hy ooit geskape of gebore is of selfs altyd daar was, word deur hierdie vae begrip nie duidelik gemaak nie. Wat wel duidelik is, is dat hierdie Koning lankal bestaan en nie ʼn gewone mens is nie. Dit sê baie, dat God al eeue gelede planne gehad het met die Koning ter wille van ons.

Inmiddels weet ons meer van die Koning, ook van sy Heilige Gees, wat al uit die verre verlede daarop wag om ons hart te kan vervul. As Vader, Seun en Gees in die ewigheid al oor my redding gepraat het, hoekom kla ek dan nog so dikwels oor my moeites van vandag?

Jesus het hulle geantwoord:

Dit verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is. Johannes 8:58