Die grootste gevaar vir die Christendom lê nie in ander gelowe nie - hoe groot en hoe sterk hulle ook mag wees. Dit lê veel nader, dit lê in die Christendom self. As die Christendom self verswak, dan kan nie voorsien word hoe sleg dit in die toekoms sal gaan nie. As aan eie geloof getwyfel word, word die bene swak waarop die Christendom in die stryd teen die geeste van die tyd moet staan. Sinkretisme (vermenging van gelowe) is dus allereers vir ons binne die Christendom ‘n probleem. Wie is Jesus vir ons? Wat dink óns van die Christus? Hierdie eeue oue vraag wat Jesus self eenmaal aan sy dissipels gestel het, is nog volkome aktueel. Is Hy één van vele, of is Hy die Enige? Wie Hom een van vele laat wees, verloor Hom; wie Hom die enigste laat wees, wen en behou Hom. En daarby baat nie alleen ons nie, maar ook ander.

K. Exalto in Jezus, de enige weg