Is dit nie die oorsaak van ons skuldige stilswye nie? Ons praat nie vir Christus nie, want ons het sy Naam nie só lief dat ons nie kan verdra om Hom sonder erkenning en sonder verering te sien nie. As ons oë maar oop was om sy heerlikheid te sien, en as ons maar deur sy openlike vernedering onder die mense gekrenk was, sou ons nie kon swyg nie. Dan sou ons eerder die woorde van die apostel laat hoor: “ ... vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie” (Hand. 4:20).

John R. W. Stott in Our guilty silence (p. 22)