As God nie volkome in beheer is van vrye menslike handeling in die algemeen nie, dan was Hy nie in beheer van die skryfwerk van die outeurs van die Bybel nie. En in so’n geval kan dit nie ten volle waar wees dat “die gedagtes van die Gees verstaan word wanneer die teks van die Bybel verstaan word” nie.

J. I. Packer in God's inerrant Word (p. 57)