As ons nie intolerant is teenoor alle populêre verdraaiings van liefde nie, bewys ons nie egte liefde nie. Meeste van die hedendaagse verwysings na liefde ignoreer hierdie beginsel. “Liefde” word deesdae gesien as ’n oneindige verdraagsaamheid wat sonde oorsien en wat goed en kwaad as gelykes omhels. Dit is nie liefde nie, dit is onverskilligheid. God se liefde is glad nie so nie. Onthou, die hoogste bewys van God se liefde is aan die kruis, waar Christus ons “liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n lieflike geur”.

John F. MacArthur in True Love