Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 11 Die Jurisdiksie van die kerk en die misbruik daarvan soos dit onder die pousdom merkbaar is

Die kerk het ‘n sleutelmag na aanleiding van Matteus 18. Hierdie geestelike mag verskil van die swaardmag van die owerheid en mag nie, soos in die Roomse kerk, misbruik word nie.