Die kerk wat nie vandag aandag gee aan die Christelike leer nie, sal môre geen evangelie hê om te verkondig nie. R. B. Kuiper
Weet u wat dit is wat die hemel hemels maak? Gemeenskap met God. Weet u wat die hel hels maak? Om van God verlaat te wees. R. B. Kuiper
Die kerk is nie alleen deur Christus ingestel nie, maar is ook uit Hom, en kan nie vir ʼn oomblik sonder Hom voortbestaan nie. R. B. Kuiper