Bron: Christelike Biblioteek. 2 bladsye.

1 Samuel 1:11 - Hanna se gelofte aan die HERE

Dit is Hanna se gelofte: As U, HERE, my 'n seun gee, dan sal ek  sy hele lewe aan U gee.

'n Gelofte is dat 'n mens aan God belowe om iemand of iets te gee  as die HERE die gebed verhoor. Dink u nie dis 'n bietjie bedenklik nie? Is dit gepas om so iets teenoor God te sê: as U dit doen, sal ek so maak? Asof daar met die HERE onderhandel kan word. Asof jy by die HERE iets kan verdien: Ek belowe iets, in die hoop dat die HERE my versoek sal inwillig. Dan koop jy iets van God.

So kan dit inderdaad word. In heidense godsdienste is hierdie gedagte heel normaal: ek bied 'n prys, want dan sal ek miskien  ontvang wat ek graag wil hê.

So is dit nie by 'n gelofte in die bybel nie. Hanna onderhandel nie hier met God nie. Sy wil juis die HERE dien. Sy besef: sy is 'n diensmaagd.

Hóe kan sy dan diensbaar wees? As die HERE haar 'n seun gee. Want 'n seun kan ampsdraer word. Juis daarom vra sy om 'n manlike kind. As die HERE haar 'n seun gee, sal sy hom aan die HERE wy. So iemand mog nie sy hoofhare sny nie.

Hanna het vir haar seun 'n besondere taak voor oë. 'n Diens vir sy hele lewe. As haar seun nog baie jonk is, sal sy hom al moet wegbring.

Dink u nou nog dat Hanna maar net 'n seuntjie vir haarself hê? Ja, natuurlik: Haar persoonlike hartseer het 'n rol ge­speel, en die smaad dat sy so geterg is deur Pennina. Maar daaruit kan ons nie haar gelofte verklaar nie.

Nee, Hanna wou op haar plek diensbaar wees in die koninkryk van God. Sy wil ingeskakel word in daardie groot werk. As sy 'n seun ontvang, sal sy hom afstaan aan die HERE.

Dit is nie sommer iets kleins vir ’n ma nie: om jou kind as kleuter weg te bring, en om hom daarna een keer 'n jaar weer te sien. En tog belowe Hanna: HERE, as U my inskakel, dan skakel ek myself uit, dan skakel ek my moedervreugde uit.

Dit is die grootsheid wat hier gebeur! Dit is die gebed van hierdie kinderlose vrou uit Israel.

Vandag sal egpare sonder kinders ook die HERE vurig en aanhoudend bid of Hy hulle kinders wil gee. Maar teen hierdie tyd sal u verstaan dat hierdie boodskap nie spesifiek vir kinderlose egpare is nie. Die hooftema van hierdie gedeelte is immers dat Hanna in die gebed worstel om ingeskakel te word in die koms van God se koninkryk. Hanna het vurig gebid of God haar wou gebruik vir sy groot werk in hierdie wêreld.

Laat ons nou nog 'n slag aan haar omstandighede dink. Haar persoonlike omstandighede, haar kinderloosheid, hoe sy geterg is, by die huis en in die heiligdom.

Maar dan ook verder: aan die toestand van God se volk (Rigtertydperk), die druk van die vyande, die afval van die HERE. Die verdorwenheid van die lewe, tot in die heiligdom toe.

Maar Hanna het geweet: daar is 'n God in die hemel wat magtig is om sy werk te volbring. Sy koninkryk sal kom.

So bid ons tog ook, dat God se koninkryk sal kom? So bid ons tog ook of die HERE ons wil inskakel in die koms van sy ryk? Juis as ons die saak van God hier op aarde sien. Juis as ons ook vandag omring word deur allerlei vyande, en bestry word van alle kante. Te midde van dit gaan die HERE van die leërmagte voort.

Is dit ons verlange dat God se koninkryk kom? Dan moet ons vra: waar wil u diensbaar wees? Beteken dit vir u alles om ingeskakel te word in God se werk?

God wil ons almal gebruik. Hoe ons omstandighede ook lyk. Of ons kinders het of geen kinders het nie. Ook as dit moeilik is om ongetroud te wees. En as ons dink: wat kan ék nou beteken vir die HERE se werk? Ook as ons baie kragte en moontlikhede het.

Dit geld van ons almal. Met wat die HERE ons gee, wil Hy ons gebruik. Hy wil ons inskakel in die koms van sy ryk. Enige plek, solank ons lewe werklik vrugbaar kan wees.