Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 25 Die Laaste Opstanding

Die Skrif leer ons om die leer van die opstanding van die vlees te begryp, deur die ooreenkomste met Christus se opstanding en God se almag aan te toon. Verskeie aspekte met betrekking tot hierdie leer word bespreek: ons verlange en hoop daarna, die liggaamlike opstanding, die betekenis van begrafnisseremonies en die opstanding van goddeloses.