2 bladsye.

Beteken Iets vir Iemand Anders

rolstoel

Wat beteken jy vir ʼn ander? Daar is mense wie se name bly voortleef in die geskiedenis, omdat hulle vir baie mense van groot betekenis was. Florence Nightingale en Albert Schweitzer is maar enkele van die name.

Die aantal anonieme ‘weldoeners’ is egter baie groter. Die vrou wat jare lank haar gestremde eggenoot met baie geduld en toewyding versorg het. Die seun wat op skool altyd opgekom het vir kinders wat geterg is. Die egpaar wat hulself met groot getrouheid toegewy het aan die opvoeding van die outistiese kindjie wat soveel van hul tyd in beslag geneem het. Die verpleegster wat haar beroep nie net as haar werk beskou het nie, maar haar liefde, haar hart daarvoor gegee het.

Wat beteken jy vir ʼn ander? Dit is nie maklik om werklik uit jou pad te gaan vir iemand anders nie! Nie vroeër nie, en sekerlik nie vandag in hierdie ‘ek-tydperk’ nie.

Soos Jesus🔗

Daar is mense, Christene, wat sê: neem Jesus as voorbeeld. Alles sou beter gewees het as ons ons maar net meer deur Hom sou laat inspireer het. En is dit nie waar nie? Jesus het self só ver gegaan om Homself vir ander op te offer, dat dit Hom sy eie lewe gekos het. ʼn Weldoener by uitstek! As almal Jesus se voorbeeld nagevolg het, sou hierdie wêreld ʼn beter plek gewees het.

Is dit werklik so eenvoudig? Hoekom maak ons dan nie so nie? Hoekom werk ons dan nie almal, oud sowel as jonk, saam om die wêreld beter te maak nie? Wat weerhou ons daarvan om ’n beter wêreld te bou, ondanks alle Jesus-inspirasie en goeie voornemens?

Die werklikheid van hierdie wêreld wys iets anders. Wanneer ’n mens iets vir ʼn ander probeer doen, is dit nie algemeen nie, maar juis ’n uitsondering. ’n Uitsondering in ʼn kil, selfsugtige wêreld. Die werklikheid is skrikwekkend! Dit is al vir ons normaal dat die wêreld so is. Moet ons dit dan maar so aanvaar?

Daar is één beter pad. Wanneer jy hierdie pad wil volg, sal jy jou eers moet verdiep in die vraag hóékom Jesus aan die kruis gesterf het. Want dat die kruis van Jesus sentraal staan in die totale menslike geskiedenis, is verseker waar. En daarom, as jy Jesus slegs as ’n inspirasiebron nodig het, dan maak jy ’n karikatuur van Hom – van Hom wat die Seun van God is. Wat beteken Jesus vir jou? Is Hy jou groot inspirasie? Of is Hy – en nét Hy alleen – jou lewe?

Iemand wat slegs dien as groot inspirasie beteken nie regtig veel vir ’n mens nie. Voor jy jou weer kan kry is jy maar net weer besig met jou eie egoïstiese bestaan.

Mét Jesus🔗

Jesus moet jou lewe word. Dit is die enigste moontlikheid. Die Bybel sê dat ons as mense dood is in ons sonde. Ja, daar is nie maar net ’n bietjie nie, daar is báie verkeerd met ons! Sónder Jesus, die Christus, loop alles skeef en is ons einde die dood, maar mét Jesus is daar lewe, die regte lewe. Jesus Christus, Seun van God, het gesterf aan die kruis. Maar Hy het ook weer opgestaan. Wie in Hom glo staan saam met Hom op uit die sonde en uit die dood. Ewige lewe!

Dit is die geheim! Ons het reeds genoem dat ’n mens iets vir ʼn ander mens moet beteken. Maar eerstens moet Jesus iets vir jou begin beteken. Iets? O, Hy beteken so oneindig baie vir die mense wat in Hom glo!

man bid

Vir Ander Mense🔗

In die Bybel is daar ʼn gelykenis van ʼn man wat ʼn baie groot bedrag aan die koning geskuld het. Die koning het hom al die skuld kwytgeskeld. God wil in sy Seun al jou sondes vergewe en al jou straf kwytskeld.

Vir iemand wie se sondes vergewe is, met ander woorde: vir wie God baie beteken het (en nog elke dag baie beteken), vir sulke mense geld dat hulle ook vir ander van betekenis kan wees.

Hierdie artikel is geskryf vir tieners. Maak gerus ’n afdruk hiervan, en bespreek dit met u kinders.