Bron: Vox Viva. 2 bladsye.

Bybellees

Bybel

Saam met al die heiliges

Hoe Dik is ons Bybel?🔗

Die kerk is nie die enigste plek waar ons na die Here luister nie. As dit goed is, word ons hele lewe gedra deur een permanente erediens vir God. En dit vind in ons persoonlike lewe sy bron in die lees van die Bybel.  En soos wat ‘n mens in die kerk selektief kan luister, so kan jy by die huis selektief jou Bybel lees. In die praktyk gebeur dit nogal baie.

Baie mens wonder by verskillende Skrifgedeeltes wat die doel daarvan sou wees om dit alles te lees. As jy by geslagsregisters kom, slaan jy dit al gou oor. Die lang hoofstukke oor die verdeling van die land lyk ook nie asof dit meer ‘n boodskap vir ons vandag het nie. En die profesieë teen verskillende volke by Jesaja en Jeremia lyk ook nie so relevant vir ons lewe met God nie.  Sommige mense sal al gou hele Bybelboeke oorslaan, omdat hulle min waarde daaraan heg vir hulle geloofslewe. Maar voordat jy besef het jou Bybel op so ‘n manier baie kleiner geword. Alhoewel die boeke dan nog in jou Bybel is, is hulle vir jou in feite buite die kanon, omdat hulle ongelese bly...

Natuurlik kan dit ook nog erger. Daar is mense wat nie alleen tussen Bybelboeke selekteer nie, maar ook tussen tekste in die Bybel. Ten slotte leef jy slegs by ‘n paar los tekste, in plaas van by God se Woord. Ons sal onsself dus steeds die vraag moet stel hoe dik ons Bybel in werklikheid is!

(CJ de Ruijter, 1987)

Hulpmateriaal?🔗

‘n Mens kan natuurlik bly wees met elke hulp wat jy kry. As die Bybel ‘n lamp vir ons voet is, dan is dit ook mooi as iemand anders die lamp vashou en rig op die pad wat voor jou is. Maar ‘n mens moet in hierdie opsig liewer nie te afhanklik wees van iemand anders nie. Elkeen moet sy eie weg voor God se aangesig soek. Elke mens mag in sy eie lewe die omgang met die Here ontvang. Vir hierdie doel is dit dan ook belangrik dat jy self die Bybel kan lees en dit ook doen.

(...)

As ons dan wel hulp soek by die lees van die Bybel, is dit goed om dit in die weg van ‘n dagboek te soek. Daar is dan iemand anders wat as ‘t ware ‘n entjie met jou saamstap in jou omgang met die Here. Maar dit kan nooit die bedoeling wees dat jy volledig steun op die ander nie. God Self is juis die Ander op wie ons mag steun. En hiervoor is nodig dat ons Hom leer ken soos Hy Homself uitvoerig in die Bybel laat ken. Bybel lees met ‘n dagboek kan dit nooit vervang nie. Daarom is ons grootste hulp om uiteindelik self die Bybel te gaan lees. Alleen so is ons in staat om werklik met God te wandel.

(CJ de Ruijter, 1995)

Lees as Betrokkene🔗

Om te verstaan wat jy lees, daarvoor lees jy met jou verstand. Maar dit is ook belangrik om met jou hart te lees. Om met jou hart te lees is om as betrokkene te lees. Ek bedoel dus dat  jy werklik met jou hart betrokke is by wat jy lees. Dat dit jou werklik raak. Want ‘n mens kan maklik met jou verstand lees sonder dat die Woord of boodskap jou ook werklik raak. Dan vra ‘n mens slegs na die betekenis van die Skrifgedeelte. Maar jy bly as persoon “buite” die Skrif staan.

(...)

Bybel lees

Baie keer as ons dus kla dat die Skrifgedeelte “my niks sê nie”, het dit daarmee te doen dat ons te min met ons hart lees. Dan is ons te min betrokke by wat ons lees. Volgens my is daar veral twee oorsake waarom daar onbetrokke gelees word. In die eerste plek kan dit wees omdat ons hart te besig is met ander dinge... ‘n Mens kan so vervul wees met allerlei dinge dat daar te min ruimte vir God oor is. In so ‘n geval sal ons Bybellees altyd op die oppervlakte rondbeweeg. Omdat jou hart te veel na ‘n ander kant toe trek, is jy te min betrokke by wat God vir jou wil sê. ‘n Tweede oorsaak kan daarin lê dat ons te min geoefend daarin is om betrokke te lees.

(...)

Ek wil nie daarvoor pleit om nou, in plaas daarvan om begrypend te lees, ‘n tydjie betrokke te gaan lees nie. Begrypend lees is die eerste stap: lees wat daar staan, en verstaan wat jy lees. Maar moenie net met jou kop lees nie, lees ook met jou hart. Dan kan jou kennis oor God ook kennis van God word.

(B Luiten, 1995)