Bron: Desiring God Ministries. 2 bladsye. Vertaal deur Charlotte Roestorff.

Christelike Dapperheid

leeu en seuntjie

Christelike dapperheid is die bereidwilligheid om die regte ding te sê en te doen ongeag die aardse prys, want God belowe om jou te help en te red om Christus ontwil. Dit verg moed om op te tree wetende dat jy waarskynlik gaan seerkry. Die pyn kan liggaamlik wees, soos tydens ‘n oorlog of reddingspoging. Of dit kan geestelik wees, soos tydens ‘n konfrontasie of rusie.

Moed is onontbeerlik vir sowel die uitdra as die behoud van die waarheid van Christus. Jesus het vooruit verkondig dat die uitdra van die evangelie weerstand sal wek:

Die mense sal julle oorlewer om gemartel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle My Naam bely. Matteus 24:9

En Paulus het gewaarsku dat daar, selfs in die kerk, vir getrouheid aan die waarheid geveg sal moet word:

Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei.Handelinge 20:29-30;  kyk ook 2 Timoteus 4:3-4

Om hierdie rede sal ware evangelisasie en ware lering dapperheid verg. Om weg te hardloop van weerstand teen evangelisasie of lering, doen Christus oneer aan. Daar bestaan ‘n soort lafhartigheid wat net dié waarhede vertel waaroor dit veilig is om te praat. Martin Luther het dit soos volg gestel: “Al verduidelik ek met die hardste stem en die duidelikste uitleg elke stukkie van die waarheid oor God, maar ek laat dié klein puntjie weg wat op daardie spesifieke oomblik deur die wêreld en die duiwel aangeval word, bely ek nie Christus nie, ongeag hóé dapper ek openlik van Hom getuig. Daar waar die stryd woed, presies daar bewys die soldaat sy getrouheid en om op alle ander gevegsterreine vas te staan as hy terugdeins van daar waar die eintlike stryd woed, kom net daarop neer dat hy skandelik vlug.” (Vrye vertaling van  aanhaling uit: “Standing Firm: Reclaiming Christian Faith in Times of Controversy”  [Springfield, PA: PLP Publications, 1996], p.5.)

weghardloop

Waarvandaan sal ons dan hierdie dapperheid kry? Neem hierdie wegwysers in aanmerking:

 • VAN GOD SE VERGIFNIS EN REGVERDIGVERKLARING – 
  “Die goddelose hardloop weg al jaag niemand hom nie; maar die regverdiges het die moed van ‘n leeu” (Spreuke 28:1). “En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe” (Matteus 9:2 Ou Vertaling, 1953).
 • VAN ONS VERTROUE OP GOD EN ONS HOOP OP HOM –
  “Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel” (Psalm 31:25; kyk ook 2 Korintiërs 3:12).
 • VAN ONS VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES –
  “Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig” (Handelinge 4:31).
 • VAN GOD SE BELOFTE OM MET ONS TE WEES –
  “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” (Josua 1:9).
 • VAN DIE WETE DAT DIE EEN WAT BY ONS IS, GROTER IS AS DIE VYAND –
  “Wees sterk, wees dapper ... By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag, by ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg” (2 Kronieke 32:7-8).
 • VAN ONS SEKERHEID DAT GOD OPPERMAGTIG IS IN DIE STRYD –
  “Wees dapper en veg dapper ter wille van ons volk en die stede van ons God. Mag die Here doen soos Hy dit goedvind!” (2 Samuel 10:12 Die Multivertaling Bybel, CUM 2004).
 • DEUR GEBED –
  “Toe ek na U geroep het, het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee” (Psalm 138:3; kyk ook Efesiërs 6:19-20).
 • VAN DIE VOORBEELD VAN ANDERE –
  “Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig” (Filippense 1:14).

Met verlange om saam met julle sterk te staan.