Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Christene en Wedergebore Christene?

Bybel🔗

Of 'n Mens Tussen Christene en Wedergebore Christene kan Onderskei?🔗

Nee. 'n Christen is iemand wat "deur die geloof 'n lid van Christus is en daar­deur deel het aan sy sal­wing" met die Heilige Gees (Kategismus, V/A 12). 'n Mens kry aan Christus se salwing met die Gees alleen deel deur die wedergeboorte. Die begrip "onwedergebore Christen" is dus 'n kontradiksie, in teëspraak met homself, net soos die uit­drukking 'n vierkantige sirkel.

Natuurlik is daar mense wat op die Christennaam aanspraak maak maar wat nie werklik Christene is nie. Van hulle lees ons in Openbaring 3:1. Die Nederlandse Geloofsbelydenis noem hulle huigelaars (art. 29) en die Heidelbergse Kate­gismus praat van "die wat onder die Christelike naam hulle onchristelik in leer of lewe openbaar" (V/A 85). Maar hulle is nie onwedergebore Christene nie. Hulle is glad nie Christene nie.