1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Doel van die Oordeel

Wat is die doel van die komende oordeel? Het u al ooit oor dié vraag nagedink? Die antwoord is nie so eenvoudig soos dit met die eerste oogopslag lyk nie.

In ʼn sekere sin het die oordeel reeds plaasgevind. Wanneer mense sterwe, gaan hulle dadelik óf na die hemel óf na die hel. Dit kan nie gebeur as hulle nie reeds deur God geoordeel is nie. Die meeste mense sal dus wanneer die oordeelsdag kom reeds in die hemel of die hel wees en die laaste oordeel sal nie daaraan verander nie. Waarom is daar dan ʼn dag van oordeel nodig?

Daar is ook ʼn oordeel wat plaasvind in verband met die dood van Jesus. Hy het hieroor gepraat in Johannes 21:31 toe Hy met sy dood gesê het “Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld”. Met sy dood het Christus vir sommige die ewige saligheid gegee en vir ander nie (die leer van beperkte versoening). Met sy dood is sommige van die saligheid uitgesluit, hulle ewige lot verseël en die oordeel vasgestel. Waarom is daar dan ʼn komende oordeelsdag?

Die antwoord lê opgesluit in ʼn belangrike teologiese woord, die woord teodisee. Die woord beteken “die geregtigheid van God”, wat die hoofdoel van die oordeelsdag vir die regverdiges én die onregverdiges beskryf.

Die doel van die oordeel is nie om die lot van mense en engele te bepaal nie, en ook nie om hulle lot te verander nie. Dit is reeds in die uitverkiesing en die kruis vasgestel. Die hoofdoel van die oordeel is om te wys dat God God is, regverdig en heilig in die veroordeling van die onregverdiges en in die verlossing van dié wat aan Hom behoort.

Die oordele van God word vandag telkens bevraagteken. Sy oordeel van die regverdiges word deur Satan, die groot aanklaer van die broeders (Openb. 12:10), en deur die goddelose, wat die gelowiges beskuldig dat hulle sondaars is soos alle ander, bevraagteken. Dit word selfs deur die volk van God bevraagteken, wanneer hulle die werk van God in hulle regverdigmaking betwyfel.

God se oordeel oor die goddelose word ook bevraagteken. Dit gebeur deur die aanspraak dat God liefde is, en daarom nie mense tot die hel kan veroordeel nie, én deur die klagtes teen die soewereiniteit van God in sy verwerping en oordeel van sondaars.

Hierdie klagtes sal nie by die laaste oordeel gehoor word nie, want dan sal dit in die veroordeling van die goddelose duidelik wees dat God nie onregverdig is deur sondaars na die hel te stuur nie. Hulle eie werke sal hulle oordeel. Wanneer die boeke opgemaak word en die heiligheid van God openbaar word, sal “elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig...wees” (Rom. 3:19). God sal Homself vir ewig regverdig.

Die finale regverdiging van die volk van God sal ook billik en regverdig wees. Dit sal in die oordeel van God duidelik wees dat Hy nie sy eie eise en sy eie geregtigheid ontken wanneer Hy hulle in die hemelse heerlikheid tot Hom neem nie.

By al hierdie dinge sal Christus die middelpunt wees. Die regverdigheid van die veroordeling van die goddelose sal blyk uit hulle aardse ontkenning en verwerping van die Seun van God. Die regverdigheid van die regverdiges sal as die geregtigheid van Christus geopenbaar word, en nie van hulle eie nie en in hulle sal god geregverdig word.

Mag die dag van God se heerlikheid en ons redding spoedig kom!