Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

In die Doodloopstraat

doodloop straatβ€’πŸ”—

Cul De Sacβ†β€’πŸ”—

Soms kom jy by 'n straat en dan staan daar 'n bord met die vreemde woorde: cul de sac. Waarskynlik het die Hugenote daardie woord saam met hulle uit Frankryk geneem. Die verkeersbord met die Franse woorde wil maar net sΓͺ: jy is in 'n doodloopstraat. Jy kan daardie straat indraai, maar aan die einde loop jy vas teen 'n muur of 'n weiveld. Daar is in die menselewe ook maar van die doodloopstrate. Jy is gesond, jy gaan werk toe en daar word jy plotseling deur 'n beroerte-aanval getref. Nou is jy geheel verlam en uitgeskakel. Of jy was by die dokter vir 'n klein ongerief en dan kom die uitslag: dit is kwaadaardig! Jy gaan sonder enige vermoede kantoor toe en daar hoor jy: meneer, daar is nie meer werk nie, u is ontslaan!

Josef op Padβ†β€’πŸ”—

Josef, die seun van Jakob is op pad van Sigem na Dotan (Gen. 37:12, 17). Sy pa het hom gestuur om by sy broers en die kleinvee te gaan kyk. Hy dwaal 'n bietjie rond, maar 'n man is so vriendelik om die regte pad vir hom te beduie.

Josef Loop Hom Vas Teen Sy Broersβ†β€’πŸ”—

Maar dan blyk die pad van Sigem na Dotan vir Josef 'n doodlooppad te wees. Hy loop hom vas teen sy broers. Hulle wil hom doodmaak, want hulle haat hom. Jakob is nie geheel onskuldig aan die spanning tussen Josef en sy broers nie. Hy het Josef 'n voorkeurbehandeling gegee: 'n pragtige baadjie, 'n rok met moue. Dit was baie onverstandig van vader Jakob. Hy het daardie rok ook teruggekry. Vol bloed! Josef self is ook nie heeltemal sonder skuld nie. Hy het slegte stories oor sy broers by sy pa aangedra. Maar die diepste wortel van die haat van die broers lΓͺ elders. Josef het gedroom. Die Here het deur Josef se drome met die huis van Jakob gepraat. Josef gaan eendag oor hulle almal regeer. Nou wil die broers Josef doodmaak, want hulle wil sy drome doodmaak.

Josef in die Putβ†β€’πŸ”—

Die broers stroop Josef van sy mooi klere en hulle gooi hom in 'n put. Sy klere word na vader Jakob teruggestuur, geskeur en vol bloed. Dit was die einde van die pad van Sigem na Dotan; 'n put, 'n cul de sac. Daar is Josef alleen, in wanhoop, in radeloosheid. Alles is by hom weggeneem: sy mooi klere, sy pa, sy tuiste. Josef het in 'n doodloopstraat beland. Letterlik en figuurlik 'n doodloopstraat, want die broers wil hom doodmaak. Hy het om genade gesmeek en sy broers het sy angs, sy sielsbenoudheid gesien (Gen. 42:21), maar hulle was ongevoelig vir sy noodkrete.

Alles Verloor Behalwe . . .β†β€’πŸ”—

Die put was 'n soort van opgaarplek vir water om in die lang droΓ« somer die vee van water te voorsien. Daar lΓͺ Josef op die bodem van die put. Dit is verby met sy lekker lewe naby pa wat hom bederf. Hy het alles, selfs sy vryheid verloor. Nou staar hy die dood in die gesig. Na die put volg nog slawerny en daarna die tronk. Tog het daar een ding oorgebly en daardie een ding was nou juis die allerbelangrikste in Josef se lewe: sy drome! God het met hom gepraat. Hy sal eendag koning word.

doodloop straatβ†β€’πŸ”—

Wat het Josef in Sy Doodloopstraat gedoen?β†β€’πŸ”—

In die verlengde van die put lΓͺ slawerny en dan kom die tronk. Josef se lewe het radikaal vasgeloop. Hoe kon hy dit uithou? Die Bybel gee vir ons die antwoord. Psalm 105 gee vir ons 'n digterlike terugblik op die Josefgeskiedenis. Josef was in boeie en ysters totdat die Woord van die Here hom beproef verklaar het (vs. 19). Hy het die toets deurstaan met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Josef het in sy doodloopstraat hom vasgeklem aan die Woord van God. Die Woord van God en die God van die Woord was sy anker. Ook toe die versoeking gekom het in Potifar se huis. Hy het sonde gesien as sonde teen God (Gen. 39:9). Sy geloof in die Woord van God en die God van die Woord het hom gelouter en gereinig. Dit het hom ook krag gegee om uit te hou. Om al die onsekerheid, die vernedering, die angs, die onbillike behandeling te kon verduur.

Ons Pad is God se Padβ†β€’πŸ”—

Hoe sal ons dit uithou wanneer ons in 'n doodloopstraat beland het? Ons dreig om moedeloos, ongeduldig, ja, selfs om opstandig te word. Ja, sonder God is dit uitsigloos in daardie doodloopstraat, Maar met die Here kan ons dit uithou. Ons kan wag as ons geleer het om te verwag, om die Here te verwag in ons nood en moeite en pyn. Wanneer ons in die geloof tot die Here die toevlug neem en ons vasklem aan sy Woord dan sal ons sien, dat daardie pad wat vir ons soos 'n doodloopstraat lyk, tog 'n pad is waarop die Here ons gelei het. So sing die digter van Ps. 105 oor Josef se pad. Die Here het Josef daarop gestuur en ook gelei (vs. 17). Ons doodloopstraat is tog God se pad. Om dit raak te sien gee moed en krag.