Die Evangelie van die Koninkryk

In hierdie boek oor die koninkryk van God bespreek die outeur allereers die Ou Testamentiese en Joodse agtergrond van die koninkryk van God. Daarna kom die persoonlike aspek, die Woord-karakter en die Geestelike karakter van die koninkryk na vore. As laaste bespreek hy die kerklike en die sosiale karakter van die koninkryk van God. Ander temas soos koninkryk en strukture, gesin en onderdanigheid kom ook ter sprake.