2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die eenvoudigheid, of volmaaktheid, van God

In boeke oor teologie lees mens soms oor ʼn kenmerk van God wat sy “eenvoudigheid” genoem word. Hierdie woord is verwarrend en dit kom nie in Skrif voor nie. Dit mag dus beter wees om ʼn ander woord te gebruik – miskien “volmaaktheid”.1Hoe dan ook, wanneer ons oor God se eenvoudigheid praat, is dit deel van sy enigheid – dat Hy een is in al sy eienskappe en werke. Daar is geen onenigheid, geen botsing en geen teenstrydigheid in sy werke en eienskappe nie. Hulle is almal een. God is volmaak en sonder swakheid of gebrek van enige aard.

 Die volmaaktheid van God word veral beskryf in Skrifgedeeltes wat sê dat God liefde is, waarheid is, lig is (1 Joh. 1:5; 1 Joh. 4:8; 1 Joh. 5:6). Dat Hy lig is,beteken dat daar in Hom geen ruimte vir duisternis is nie. Dat Hy liefde is, beteken dat daar geen moontlikheid is dat daar in Hom iets is wat sy liefde in gedrang kan bring nie. Dit beteken ook dat sy eienskappe nie werklik afsonderlike kenmerke is nie. Hulle is soos die vlakke van ʼn diamant wat nie van mekaar geskei kan word nie. Elkeen skitter en skyn met sy eie prag, maar saam vorm hulle die één kosbare edelsteen. Hulle kan nie geskei word sonder om hulle te vernietig nie.

Dink aan God se barmhartigheid. Dit is nie net die medelye wat Hy vir ons in ons ellende en slawerny van ons sonde voel nie, maar ook die krag waarmee Hy ons van dié ellende verlos. Dit is nie ʼn blote begeerte om ons te help nie, maar die hulp wat Hy inderdaad gee. Sy barmhartigheid en almag is volkome een, nooit geskei en nooit in botsing met mekaar nie.

Dink ook aan God se liefde. Die volmaaktheid of eenvoudigheid beteken dat sy liefde nooit van sy geregtigheid, sy ewigheid, sy almag of enige van sy ander eienskappe geskei kan word nie.

God se liefde is altyd regverdig en word nooit anders geopenbaar as in volmaakte geregtigheid nie. Hy het, met ander woorde, nooit iemand lief anders as deur die eis van sy eie geregtigheid te vervul, deur Christus te stuur om in hulle plek te sterf nie.

Die liefde van God is altyd sy ewige liefde. Daar bestaan nie ʼn liefde van God net vir die hede en nie van ewigheid tot ewigheid nie. Hulle wat Hy liefhet, het hy altyd liefgehad en Hy sal hulle altyd liefhê. So is sy liefde ook almagtig. Dit is nooit ʼn leë sentiment nie, maar ʼn krag wat ons die regte ontvangers van sy liefde maak.

Die volmaaktheid van God is een van die redes waarom ons glo dat God nie almal liefhet en genade aan almal bewys nie. Dit sou beteken dat daar ʼn liefde en genade van God bestaan wat geskei is van sy almagtige krag. Dit sou beteken dat daar ʼn liefde en genade van God bestaan wat in botsing is met sy geregtigheid, heiligheid en regverdigheid, want dan sou Hy liefde betoon aan hulle wat nie in Christus geheilig en geregverdig is of sal wees nie. 

Wat ʼn seën is dit vir gelowiges om die waarheid oor God se volmaaktheid te ken! Om dit te ken is om te besef dat sy barmhartigheid nooit verniet, sy genade nooit onbeantwoord en sy liefde nooit verkwis is nie.

Endnotes🔗

  1. ^ Dr. B. J. De Klerk, ibid, stel dit só: “Gods wese is eenvoudig, d. w. s. dat God nie uit dele saamgestel is nie. God is absolute geheelheid. Hy is alles wat Hy kan wees, en kan deur niks buite Hom volmaakter word nie. Hy is volmaak. In Hom mag ons niks onderskei wat minder of meer goddelik is nie (Eks. 3:15)”. — NG.