1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Eienskappe van God

Die grootste swakheid van die kerk vandag is ʼn gebrek aan kennis van God. Baie mense is soos die Samaritane van wie Jesus gesê het: “Julle aanbid wat julle nie weet nie” (Joh. 4:22).

Johannes 17:3 wys op die belangrikheid daarvan om God te ken: “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het”. Wat kan belangriker wees?

Tog is hierdie profesie vandag nog waar: “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis” (Hos. 4:6). Dit was kennis van God wat die volk van God in die dae van dié profesie kort gekom het. Vers 1 stel dit duidelik: “ . . . daar [is] geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land . . . nie”. Hoe waar is dit ook vandag!

In die dae van Hosea het die kerk kennis verwerp. Dit was in die besonder die geestelike leiers, die priesters, wat dit verwerp en God se wet vergeet het. Daarom het God gedreig dat Hy hulle kinders sal vergeet en hulle heerlikheid in skande sal verander (Hos. 1:6, 7). As die kerk vandag maar daardie Woord van God wou hoor en sien dat God ook daardie oordele oor haar bring! As die kerk maar tot die Here wil terugkeer en genees word!

Met hierdie dinge in gedagte kom ons nou by die eienskappe van God. Deur hulle in die besonder kry ons die kennis van God, wat die ewige lewe is.

Eienskappe is persoonlike kenmerke – dinge soos oogkleur, persoonlikheidstipe en so meer. God se eienskappe is sy éénheid, sy geestelikheid, sy soewereiniteit, sy genade, sy goedheid en al die ander woorde wat in die Skrif gebruik word om te beskryf wie Hy is. As ons dus praat van die eienskappe van God, beskryf ons Hom en sy heerlikheid en die dinge wat Hy aangaande Homself in sy Woord openbaar. Deur hierdie eienskappe weet ons wie en wat Hy is.

Ons moet nooit dink dat die eienskappe van God net ʼn saak van teologiese debat en beredenering is nie. Hulle is vir ons lewensbelangrik. Die Skrif toon dit aan ons deur die verskillende woorde wat dit gebruik om die eienskappe van God te beskryf.

In Psalm 89:5 praat die Skrif van God se eienskappe as sy wondermag. Sy eienskappe openbaar met ander woorde aan ons hoe groot en wonderbaar God is en laat ons met ontsag en verwondering voor Hom staan.

Psalm 78:4 verwys na God se eienskappe as sy roem. Hieruit leer ons wat die rede is vir sy openbaring aan ons: dat ons Hom vir ewig sal dien en aanbid. As die kerk God nie eer soos dit moet nie, is dit bloot omdat dit Hom nie ken soos dit hoort nie.

Psalm 78 sê ook dat deur hierdie kennis van God se eienskappe die volgende geslagte hulle vertroue op God sal stel, sy dade nie sal vergeet nie en sy gebooie sal bewaar (vs. 4-8). Mag God aan die kerk sulke geslagte gee deur die kennis van God en sy eienskappe in die kerke te herstel.