Bron: Wegwijs. 2 bladsye.

Die Heilige Gees Maak Tonge Los!

praat🔗

Hoekom Evangeliseer?🔗

Veronderstel jy besoek iemand wat baie siek is. Jy sien hoe ernstig die situasie is. Sonder mediese behandeling sal die pasiënt sterf. Jy weet wat die siekte is, en jy het die regte medikasie. As jy nou niks doen of sê nie, is jy verantwoordelik vir die gevolge.

Mense wat sonder God en sonder Christus lewe, is aan die dood oorgegee. Tensy hulle Christus leer ken en op die pad van geloof en bekering van Hom versoening van hulle sondes en die ewige lewe ontvang.

En dit het alles te doen met die Gees van Pinkster!

Die Tekens van Pinkster🔗

Die koms van die Heilige Gees word deur besondere tekens sigbaar en hoorbaar gemaak. (Handelinge 2:1-13)

Die geluid van ’n geweldige rukwind word gehoor. Hoekom wind? Die Griekse woord (pneuma) kan gewoon ‘wind’ beteken, maar kan ook wys op die Gees van God.

Die Heilige Gees kan ook met wind vergelyk word. Jy kan die wind self nie sien nie. Tog kan jy sien dat dit waai: die wolke en die blare aan bome beweeg. So kan ons die Heilige Gees nie sien nie, en ons weet nie presies hoe Hy werk nie. Die resultaat van sy werk is egter duidelik sigbaar. Mense kom tot geloof en bekering, hulle word nuwe mense (Johannes 3:8).

Die tweede teken van Pinkster is dat tonge van vuur gesien word, wat hulleself verdeel en op elkeen van die aanwesige volgelinge van die Here Jesus gaan sit. Hoekom sien hulle iets in die vorm van tonge? Omdat hulle almal vervul is met die Heilige Gees en hulle begin praat het in ander tale. Die Here Jesus is hemel toe. Die evangelie van redding deur Hom moet die hele wêreld bereik. Hoe gaan dit gebeur? Met die hemelvaart is die aantal volgelinge van Christus minimaal. Ook nie juis uitsonderlik gekwalifiseerde mense nie. Dis deur die Heilige Gees wat hulle hul enorme taak kan aanpak. Tonge kom in beweging, en hulle woorde sal ’n enorme invloed hê. Dit sal werk soos vuur wat skeiding maak tussen edelmetaal en dit wat sonder waarde is. Die evangelie werk louterend. Dit wat voor God nie mag bestaan nie, moet weg. Wat van waarde is vir Hom, moet heeltemal gesuiwer word.

’n Derde teken maak alles nog duideliker. Al die aanwesige leerlinge van Christus praat. Wat egter besonders is, is dat hulle dit in verskillende tale doen. Mense van heinde en ver hoor in hulle eie tale van die groot dade van God. So blyk dit wat die eintlike doel van die Heilige Gees is! Van nou af sal die evangelie met groot krag gepreek word. In alle tale. Die getuienis van Jesus gaan wêreldwyd. Presies soos die Heer van die kerk gebied het (Hand 1:8).

Die Heilige Gees maak tonge los!

vuurtonge🔗

Die Gawes in Korinte🔗

As Paulus in 1 Korintiërs 12-14 die werk van die Heilige Gees bespreek, is die beskouing anders as in Handelinge. In Handelinge is die nadruk op die betekenis van die doop met die Heilige Gees vir eksterne werwing. Paulus lê klem op die interne opbou van die gemeente.

Die Korintiërs het ’n oorvloed van gawes van die Heilige Gees ontvang. Tog gaan dit nie goed met die gemeente nie. Die gawes word verkeerd gebruik. Mense gebruik die gawes om mee te pronk. Veral die spreek in tonge is gewild. Wie hierdie gawe het, sien op ander neer. Individualisme bederf die gawes.

Paulus plaas vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 12 die gawes in ’n ry. Nie die enkeling (wat in tonge kan praat) het die doop met die Gees ontvang nie, maar die hele gemeente (1 Korintiërs 12:13). Die gawes van die Gees word gegee vir gemeentebou, om mekaar in liefde daarmee diensbaar te wees (1 Korintiërs 13). Die grootste gawe is die een wat die onderlinge opbou die beste dien. Watter gawe is dit? Profesie: duidelike spraak, tot stigting, vermaning en bemoediging. (1 Korintiërs 14:3)

Ook hier word dus as besondere Geestesgawe genoem dat tonge in beweging kom, om die evangelie duidelik deur te gee en toe te pas.

Al gaan hierdie hoofstukke spesiaal oor interne opbou en die funksionering van die kerk as liggaam, is dit tog duidelik dat dit nie alles agter geslote deure plaasvind nie. Die gemeente moet sake so reël dat wanneer ongelowiges of toehoorders binnekom, hulle nie afgeskrik word nie. Ook hulle moet duidelike taal hoor. Die doel is dat hulle God aanbid en erken dat Hy in die kerkgemeenskap aanwesig is (1 Korintiërs 14:23-25). As die vraag opkom hoe die kerk die gawes van die Gees moet gebruik, moet ons rekening hou met die opdrag om uitnodigend op te tree teenoor hulle wat nie deel uitmaak van die kerkgemeenskap nie!

(Oorspronklik uitgegee onder die titel: Evangelisasie en die oorvloed van Pinkster. Ons het egter net ’n deel van die artikel oorgeneem.)