1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler .

Die Heiligheid van God

lig vensters

Een van die heel belangrikste eienskappe van God is sy heiligheid. In die Skrif, en veral in Jesaja, word Hy dikwels “die Heilige” genoem.

Sy heiligheid is vir ons baie belangrik. Sonder heiligheid sal niemand die Here sien nie (Heb. 12:14). Ons moet soos Hy wees as ons Hom ooit wil sien. Ons moet in die besonder in heiligheid soos Hy wees.

Wat is die heiligheid van God?

Die grondliggende betekenis van heiligheid is afsondering – om opsy gesit te wees. In die Ou Testament was die priesters heilig – in lewe en roeping afgesonder van die ander Israeliete. Jerusalem was die heilige stad omdat dit uit al die stede van die wêreld afgesonder is. Ons roeping om heilig te wees beteken afsondering van die ongelowiges en hulle werke (2 Kor. 6:14-18).

Jesus is ook heilig. Volgens Hebreërs 7:26 beteken dit dat Hy “afgeskeie van die sondaars” was. In Hom is daar geen sonde of enige moontlikheid van sonde nie. Om sy heiligheid te ontken is om alles waarop ons saligheid berus, te ontken.

God se heiligheid beteken dat Hy die “die Hoë en Verhewene [is] wat in die ewigheid woon” (Jes. 57:15). In sy heerlikheid is Hy van almal afgesonder en bewoon “ ʼn ontoeganklike lig ... wat geen mens gesien het of kan sien nie” (1 Tim. 6:16). Ons mag dit nie vergeet nie.

Sy heiligheid het Hy in sy heilige Naam geopenbaar (Ps. 111:9). Dit is anders as alle name. Ons moet dit afgesonder hou deur sy Naam nie lasterlik en oneerbiedig te gebruik nie. Hoe dikwels word dit vandag nie vergeet nie, nie net in die omgangstaal nie, maar selfs in gebede.

God se Woord is ook heilig (Rom. 1:2) bloot omdat dit sy Woord is. In ons gedagtes en gebruik daarvan moet dit afgesonder word van alle menslike woorde en wysheid.

Die Sondag, die dag van die Here, is ʼn heilige dag. Dit beteken dat dit afgesonder word van alle ander dae. Dit moet heilig gehou word ter wille van die eer van God en die heerlikheid van die Here Jesus Christus aan wie dit regtens na die opstanding behoort.

Aan hierdie afsondering is daar twee kante: afsondering van iets en afsondering vir iets.

Die heiligheid van God beteken dat Hy afgesonder is van alle sonde, te rein van oë om die kwaad aan te sien (Hab. 1:13). God het geen behae in Goddeloosheid nie en die kwaad vertoef nie by Hom nie (Ps. 5:5). So sonder Hy Hom nie net van die kwaad af nie, maar beveg en vernietig dit. Sy heiligheid beteken ook dat Hy aan Homself en sy eie eer gewy en toegewy is (Jes. 42:8).

As ons heilig wil wees, moet ons nie net van die sonde afgesonder wees nie, maar ook afgesonder vir God. Om ʼn dronkaard van sy dronkenskap af te sonder  maak hom nie heilig nie. Hy moet ook afgesonder of gewy wees aan God. So moet ons in alle dinge aan God gewy wees. Alleen dan kan ons heilig wees soos Hy heilig is (1 Pet. 1:16). Alleen dan sal ons Hom sien en by Hom woon.