1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Inspirasie van die Skrif

Bybel en doringkroon

In sommige opsigte is die leer van die inspirasie van die Skrif die belangrikste van al die leerstellings. Alle ander leer en alle onderrig in godsvrug en godsvrees kom uit die Skrif. Sonder die Skrif kan ons God en Jesus Christus wat Hy gestuur het, deur wie die ewige lewe is, nie ken nie. Alles wat God van Homself en Christus openbaar, is in die Woord. Sonder die Skrif kan ons nie weet hoe om God te behaag nie. Die Skrif is ons enigste padwyser na heiligheid. Sou die Skrif nie die geïnspireerde Woord van God wees nie, verloor ons alles.

Die leer van die inspirasie van die Skrif leer ons in 2 Timoteus 3:15-17.

God sê daar dat die hele Skrif deur God ingegee (“deur God geadem”) is. (Die woorde “deur God ingegee” is ʼn vertaling van een Griekse woord wat “deur God geadem” of “deur God uitgeasem” beteken). Dit is ʼn treffende manier om te sê dat die Skrif die werk is van die Gees van God (in Grieks is “asem” en “Gees” dieselfde woord) en dat die Skrif dus werklike woorde uit God se mond is.

Aangesien die Skrif dan “die asem van God” is, is dit volmaak, volkome en sonder dwaling. Om die Skrif te weerspreek, is om God self te weerspreek. Wanneer ons die Bybel lees, hoor ons die soet stem en ruik ons die soet geur van die asem van God, wie se “lippe lelies [is] wat van vloeiende mirre drup” (Hoogl. 5:13). Wie sal dan waag om krities te wees?

In 2 Timoteus 3 leer die Skrif nie alleen inspirasie nie, maar volkome, volledige inspirasie, wat beteken dat alles in die Skrif, al die verskillende literêre vorme wat daarin voorkom en alle sake wat daarin aangespreek word, geïnspireer is. Nie net die leer nie, maar ook die geografie, geskiedenis, kultuur, wetenskap en lewe wat daarin beskryf word, is deur God geadem en daarom volkome en onfeilbaar. Ook die grammatika is deur God ingegee. Ons moet daarom aandring op ʼn sorgvuldige vertaling van die Skrif en nie met enigiets minder tevrede wees nie.

Omdat die Skrifte volledig so deur God ingegee is, het dit  ʼn viervoudige nut: vir lering, vir weerlegging, vir teregwysing en vir onderrig in die geregtigheid (2 Timoteus 3:16, 17). Ons kan let op die pragtige volledigheid hier, sonder om elkeen in besonderhede te behandel. Die Skrifte het nut vir alles wat ons vir ons saligheid nodig het. Hulle wys ons die pad na die saligheid aan. Hulle lei ons na die pad deur veroordeling van ons sonde (weerlegging), waarsonder ons nie die noodsaak van Christus en sy kruis kan ken nie. Hulle hou ons op die pad deur teregwysing, wanneer ons swak is en afdwaal. Ook onderrig hulle ons in die weg (die woord wat met onderrig vertaal word, is dieselfde woord wat in Efesiërs 6:4 met “tug” vertaal is en wat ook “versorging” of “voeding” beteken). Die Skrifte lei ons na geestelike volwassenheid, volmaaktheid en heerlikheid in Christus. Daar is niks anders in die lewe van ʼn Christen nodig nie! Die Skrifte kan ons “wys ... maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15).

Wat meer kan ons vra? Laat ons dan die Skrifte aanneem as deur God geadem, en dit dienooreenkomstig gebruik.