1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die leuen van die duiwel

Een van die besonderse bome wat God in die tuin van Eden laat groei het, was die boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva is verbied om van die vrugte van dié boom te eet. Toe hulle dit wel doen het hulle uit God se genade uitgeval, in die sonde en die dood.

Waarom is die boom ‘die boom van kennis van goed en kwaad” genoem? Die vraag moet beantwoord word, omdat die duiwel gelieg het (Gen. 3:5). Die duiwel het gesê: “julle (sal) soos God . . . wees deur goed en kwaad te ken” en Adam en Eva het na hom geluister.

Wat die duiwel gesê het, was ʼn leuen. Hy lieg altyd. Ons kan goed en kwaad nie ken deur die kwaad te “beproef” en aan God ongehoorsaam te wees nie. Tog verkondig die duiwel steeds dié leuen, en mense luister steeds na hom. Hy sê vir mense dat hulle die kwaad moet “ondervind”, dit moet toets, om dit werklik te ken, en hulle is maar te bly om te luister.

Dit was waarskynlik die leuen wat Isébel in die kerk van Thiatíre verkondig het (Openb. 2:20-24). Ons verstaan dat sy geleer het dat die diensknegte van God hoerery moes bedryf en afgodsoffers eet (vs. 20) sodat hulle, soos sy en haar volgelinge dit noem, “die dieptes van die Satan” kan leer ken (vs. 24).

Christenouers hoor dié leuen wanneer vir hulle gesê word dat hulle nie hul kinders teen die bose wêreld waarin ons leef, moet beskerm nie. Die kinders, so word vir hulle gesê, moet uitgaan in die werklikheid van die wêreld, om uit te vind hoe die wêreld is. Hulle moet dit ervaar om dit te ken, maar dit is nie hoe ons of ons kinders goed en kwaad leer ken nie.

Inderwaarheid ken ons goed en kwaad net deur die kwaad nie te beproef nie — deur die kwaad te versaak en daarvan te vlug. Dink aan die gevalle mens. Nadat hy van die boom van kennis geëet het, kon hy nie meer tussen goed en kwaad onderskei nie. Soos God die kwaad ken deur heeltemal daarvan geskeie te wees, so doen ons ook.

Dit was ewewel nie enigste bedoeling van die duiwel nie. Hy het ook bedoel dat Adam en Eva die reg sou hê om self te besluit wat goed en wat sleg is. In hierdie sin sou hulle, deur van die boom te eet,  “kennis van goed en kwaad” verkry. Dan sou hulle, so het die duiwel gesê, soos God wees. In gehoorsaamheid aan die duiwel het die gevalle mens na die leuen geluister, en eis steeds die reg op om self te besluit wat reg en verkeerd is.

Hierna het God verwys toe Hy gesê het: “Nou het die mens geword soos een van Ons”. Hy bedoel dat die mens vir homself dit wat net aan God behoort, toegeëien het; die reg om te besluit wat goed en wat kwaad is. Nadat hy dit gedoen het, mog die mens nie langer van die boom van die lewe eet nie. As die een wat in openlike opstand teen God is, kan hy nie toegelaat word om sy hand na die boom van die lewe uit te steek en vir ewig te lewe nie. Daarom het God hom uit die tuin en van die boom van die lewe verdryf.   

Al die boosheid wat oor die wêreld gekom het, het gekom omdat eers Eva, en toe Adam, na die leuen van Satan geluister het. Laat ons wat die waarheid uit die Woord van God geleer het, nie langer na hierdie leuen luister nie, maar goed en kwaad op die regte manier ken: deur met ons hele hart te luister na wat God sê, die kwaad te versaak en ons daarvan af te sonder.