Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 1 Deur Adam se val en opstand is die hele mensdom aan die vloek onderworpe en het hulle van hulle eerste oorsprong ontaard. Oorspronklike sonde.

Na die sondeval het die hele mensdom ontaard. Deur Adam se ongehoorsaamheid is almal onderworpe aan die erfsonde. Erfsonde is nie net ‘n nabootsing van Adam se sonde nie (aldus Pelagius), maar elkeen word daarmee gebore. Sonde het die héle mens besmet en daarom moet alle kwaad aan die mens self toegeskryf  word. Die skuld kan nie op God of die natuur gepak word nie.