1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Mens se Verantwoordelikheid

Sommige mense dink dat daar ʼn teenstrydigheid is tussen die soewereiniteit van God en die mens se verantwoordelikheid. As God alle dinge beheer en bestuur, as Hy van ewigheid alle dinge, insluitend die sonde, beskik het en dit laat gebeur, dan kan die mens nie vir wat hy doen verantwoordelik wees nie. Hy kan sê: “God is die oorsaak. Hy het dit verorden. Dit kan nie anders wees nie. Ek het geen skuld nie.”

Ons glo dat God absoluut soewerein is, maar terselfdertyd dat die mens vir sy dade, sy gedagtes en sy motiewe verantwoordelik is. Die besware teen die soewereiniteit van God is in werklikheid sonder grond, want die Skrif getuig dat God soewerein is, dat hy die mens weens sy boosheid sal oordeel en dat Hy nie sal luister as hulle teen Hom antwoord nie. Hy sal ook hulle teëspraak as sonde reken (Rom. 9:20).

Dit mag in menslike verhoudings waar wees dat wanneer iemand iets laat gebeur, hy daarom daarvoor verantwoordelik is. Hy mag selfs iets deur bemiddeling van iemand anders laat gebeur en steeds die primêre verantwoordelikheid dra. Ek mog dalk nie die sneller getrek het nie, maar steeds verantwoordelik wees vir ʼn moord wat ek beplan en bewerk het.

So is dit nie met God nie. Alhoewel dit nie vir ons moontlik is om die verhouding tussen God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid presies uit te lê nie, is dit nietemin so dat God soewerein en die mens verantwoordelik is. God is so groot dat Hy alleen in staat is om alle dinge te beskik en te beheer sonder om verantwoordelik te wees vir die bose dade van die mens en die duiwels.

Een van die beste voorbeelde hiervan vind ons in 2 Samuel 24:1 en 1 Kronieke 21:1. Die gedeelte uit Kronieke skryf Dawid se sonde om die volk te tel aan Satan toe. 2 Samuel 24:1 laat nietemin blyk dat God ook agter dié sonde was. Hy het Dawid daartoe beweeg om dit te pleeg. Dit moet ons daaraan herinner dat God nie alleen die sonde toelaat nie, maar dit ook in sy soewereiniteit ten uitvoer bring en daarvoor selfs vir Satan gebruik en beheer. Maar toe Dawid met die sonde gekonfronteer word, sê hy nie “God het my dit laat doen” of “Satan het my dit laat doen” nie. Hy neem die volle verantwoordelikheid en sê “ék het gesondig, en ék het verkeerd gehandel” (2 Sam. 24:17; 1 Kron. 21:17).

Die uiterste voorbeeld is die kruisiging van Christus. In Handelinge 2:23 staan dat Christus deur die bepaalde raad en voorkennis van God aan die dood oorgelewer is. Dit is God se raad en voorkennis wat Christus na die kruis gebring het. Was diegene wat Christus gekruisig het daarom nie daarvoor verantwoordelik nie? Kon hulle sê dat hulle geen skuld in die saak het nie? Hulle kon nie. Handelinge 2:23 sê steeds dat dit deur hulle Goddelose hande was wat Hy gekruisig en omgebring is. God se soewereiniteit het nie hulle verantwoordelikheid weggeneem nie.

Neem u verantwoordelikheid vir u sondes? Of u dit nou doen of nie, u sal op die oordeelsdag. God se soewereiniteit sal u nie verskoon nie. Christus alleen kan u red van die toorn van God.