1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Naam Jesus

Van al die name van ons Saligmaker is die naam Jesus uitsonderlik. Dit is sy persoonlike naam. Baie van sy ander name is in werklikheid titels, in besonder die name soos Christus en Here, maar  die naam Jesus is die naam wat sy Vader Hom gegee het en dit is die naam waarmee Hy bekend en geliefd is in die huisgesin van God. Dit is die naam waarmee ons, bo alle ander name, met Hom en van Hom praat.

As ons die betekenis van die naam Jesus in gedagte hou, besef ons ook hoe wonderlik dié naam is. Hierdie persoonlike naam in die huisgesin van God beteken “Verlosser” of “Jehova verlos”. Dink net daaraan — elke keer as ons met Hom of van Hom persoonlik praat, sê ons dat Hy, en Hy alleen, die Verlosser is, die Verlosser van God.

Die betekenis van die naam Jesus is deur die engel Gabriël geopenbaar toe hy die geboorte van Jesus vir Josef aangekondig het: “Jy moet Hom Jesus noem,” het die engel gesê, “ want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Matt. 1:21). Wat ʼn ryke betekenis is daar nie in die één naam nie!

Omdat Jesus se persoonlike naam na Jehova verwys (die Je- is ʼn verkorting van Jehova) beteken die boodskap van die engel oor die naam Jesus dat dit Jehova is wat verlos. Niemand anders kan nie. Jesus is God se Verlosser, nie alleen omdat Hy van God kom nie, maar ook omdat dit God is wat deur Hom verlos.

Die naam van Jesus is ook sprekend van die sekerheid van verlossing vir almal wat in Hom glo. Hy sal sy volk verlos! Hy is die ware en sekere Verlosser, omdat Hy van God kom en die groot verlossing van God bring.

Sy naam spreek selfs daarvan dat Hy net sy volk, diegene wat die Vader Hom gegee het, verlos. Hy is nie die Verlosser van alle mense, sonder uitsondering, nie. Vir sommige mense is dit ʼn vreeslike waarheid, maar vir hulle wat dit verstaan, is dit ʼn wonderlike waarheid vol van seën. Hy is nie iemand wat Verlosser vir almal probeer wees, en ten opsigte van baie misluk nie, maar die Een wat almal wat deur God as sy eie aan Hom gegee is, onfeilbaar seker verlos.

Die naam van Jesus herinner ook daaraan dat Hy ʼn Verlosser van die sonde is. Baie wil nie so ʼn Verlosser hê nie. Hulle wil net iemand hê wat hulle mae kan vul, hulle liggame kan genees en hulle probleme van die dag kan oplos. Hulle wat deur genade egter weet dat hulle voor God sondaars is, en bid “O God, wees my, sondaar, genadig” soos die tollenaar in die tempel, en nie durf om hulle oë op te hef nie (Luk. 18:13), vind in Christus hulle hartsverlange en die versekering dat daar ʼn uitweg is, ʼn weg van vergewing en van vrede met God.

Wat ʼn seën om Hom as Jesus te ken! Daar is waarlik “geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand. 4:12). Mag daar baie wees wat hierdie naam ken, nie bloot as die naam van ʼn man wat duisende jare gelede geleef het nie, maar as die naam van die Seun van God, hulle Verlosser.