1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Naam Seun van die Mens

Jesus is nie alleen die Seun van God nie, Hy is ook die Seun van die mens. Deur hierdie naam, Seun van die mens, word die ware mensheid van ons Saligmaker beklemtoon.

Dit is die naam wat Jesus vir Homself gebruik en kom, soos te wagte, meesal in die Evangelie van Lukas voor. Net soos Johannes die wonderlike waarheid dat Jesus God is, beklemtoon só beklemtoon Lukas die waarheid dat Jesus in alle opsigte soos ons is, uitgesonderd die sonde, en die naam Seun van die mens gebruik. Omdat Lukas die klem op die mensheid van Christus plaas, word die geboorte van Christus en sy kinderjare ook meer volledig deur Lukas verhaal.

Die feit dat Jesus die Seun van die mens is, beteken dat Hy net soos ons in hierdie wêreld gebore is, dat Hy hier gelewe en gesterf het, dat Hy met ons “vlees en bloed deelagtig is” (Heb. 2:14) en net soos ons deel is van die menslike geslag. Dit beteken selfs dat Hy “in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde (Heb. 4:15).

Dat Jesus ware en volkome mens is, is net so belangrik soos die waarheid dat Hy God is. As Hy nie ʼn mens, in alle dinge net soos ons, was nie, kon Hy nie ons Verlosser wees nie. Hy het as ʼn mens in die plek van Adam gekom (1 Kor. 15:45-47) en verteenwoordig ons voor God. As ons verteenwoordiger neem Hy ons sondes op Homself, aanvaar volle verantwoordelikheid daarvoor en bewerk vir ons versoening.

As Hy nie ʼn mens was nie, kon Hy nie gely en gesterf het nie. As Hy nie volkome mens was nie kon Hy nie met geregtigheid ons plek aan die kruis geneem het en vir ons sondes gestraf word nie, want die mens moet vir die sonde van die mens ly. As Hy nie in alle opsigte soos ons was nie, kan Hy nie ʼn hoëpriester wees “wat  . . . met ons swakhede medelye kan hê” nie (Heb. 4:15). In Jesus as mens woon die volheid van die Godheid liggaamlik (Kol. 2:9). Daarom is Hy die Een deur wie en in wie ons die onsienlike en allerheerlikste God ken; die Een in wie se aangesig “die verligting . . . van die kennis van die heerlikheid van God” skyn (2 Kor. 4:6). “Hy wat My gesien het,” sê Jesus “ het die Vader gesien” (Joh. 14:9).

Daarom is daar groot troos vir hulle wat in die naam Seun van die mens glo. Hierdie naam is Jesus se eie manier om aan ons te sê dat Hy hier op aarde gelewe het, dieselfde dinge gely het as wat ons ly, in alle opsigte versoek is net soos ons, ons dood gesterf het en weer tot die ewige heerlikheid opgestaan het. Dit gee aan ons die versekering dat Hy ons node ken, nie alleen as die Een wat alle dinge weet nie, maar ook as die Een wat dieselfde node gehad het “in die dae van sy vlees” (Heb. 5:7). Die naam oortuig ons daarvan dat Hy ons in al ons swakhede en gebreke kan help omdat Hy hulle eerstehands ken. Dit is die versekering dat ʼn mens vir die sonde van die mens versoening bewerk het en dat die dood van Christus reddingskrag het. As die Seun van die mens is Jesus waarlik ons Ouer Broer.